İnternet 21. Yüzyılın Hastalığı Mı?

İnternetin hayatımıza girişi ilk kez ABD de 1969 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Dünyada ve Türkiye’de 1995 yılında aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Kuşkusuz henüz insan hayatına girişi yeni olduğundan başlangıçta tam olarak ihtiyaç noktasında kullanılamamıştır. Daha sonra tüm kurumlarda kullanılmaya başlamasıyla kullanıcıları artmış ve daha fazla insanın kullandığı bir araç olmuştur. İnternetin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir? Dediğimizde bunun bir takım olumlu ve olumsuz etkileri de bulunmaktadır.

İnternetin İnsan Hayatına Kattığı Olumlu Etkiler

İnternet yokken insanlar bir bilgiye ulaşmak için zamana ihtiyaç duyarlardır. Ancak internetle birlikte var olan zaman bilgi yoğunluğuna ulaşamama noktasına gelmiştir. İnternet çok büyük geniş ve çok derin, bir alandır. İnternet insan hayatını kolaylaştıran, istediği anda istediği bilgiye ulaşabileceği, birçok işini oturduğu yerden halledebileceği çok olumlu katkılar sunmaktadır. İletişim ağının genişliği dünyadaki farklı kültürleri tanıma, farklı yaşam biçimi olan insanları tanıma gibi sosyal olarak olumlu etkileri de bulunmaktadır. İnternet sadece Türkiye’de değil tüm dünyada gelişmiş yâda gelişmekte olan ülkelerin sosyal yaşamını da içine alıyor. Alışverişten haberleşmeye, eğitimden bankacılık işlemlerine kadar insanın ihtiyaç duyduğu bütün alanlarına hitap eden bir alan. Bu alan her geçen gün kendini geliştirmekte ve tüm sektörlerin kullandığı vazgeçilmez bir araç durumundadır.

İnternetin İnsan Hayatındaki Olumsuz Etkileri

İnsan, yaşamında sahip olduğu her şeyi doğru yâda yanlış kullanma eğiliminde bulunabilir. Bu yalnızca internet için geçerli değildir. Doğru kullanıcı olmak çok önemlidir. Doğru kullanıcı olunamadığı durumda internet birçok insanı tembelleştirebilir. Sosyal ağlar sayesinde yanlış ilişkiler geliştirebilir. Yalnızca internet üzerinden sürdürülen ilişki ve iletişim gerçek dünyada bir takım kendini ifade edeme durumuna dönüşebilir. İnternetin insana sağladığı kendini ifade etme özgüvenin dozu doğru ayarlanmadığında gerçek yaşamda kişinin ifade etmekten imtina ettiği şeyleri internet ortamında rahatça ifade etme biçimi insanlarda belli zaman sonra psikolojik uyumsuzluk ve toplumsal kirlenmeye kadar gidebilir. Teknolojiyi doğru yerde, doğru zamanda kullanmak insanı geliştirir. Bunu belirlemek insanın kendi elindedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.