Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Dönem!

Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modeli getirildi.

Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Dönem!

Zorunlu trafik sigortasında “Riskli Sigortalılar Havuzu” modeli getirildi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalanan Zorunlu Trafik Sigortası yönetmeliğindeki değişiklik yayınlanmak için Başbakanlığa gönderildi.

Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Sistem!

Başbakan Yardımcısı makamından gelen açıklamalara göre, bazı firmaların zorunlu trafik sigortasında uygulanmaya başlanan tavan fiyat sistemi sonrasında hasar riski yüksek çıkan araçlar için poliçe düzenlemesinden kaçındıkları ifade edildi. Bu problemlerin önüne geçilmesi için ise prim ile hasar masraflarını tüm şirketlere dağıtımının gerçekleştirileceği “Riskli Sigortalılar Havuzu” oluşturulacağı açıklandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzalamış olduğu yönetmelik kapsamında, tüm şirketler tavan fiyat uygulamasına ilişkin olarak 1,2 ve 3. basamaklar ile taksi, otobüs, kamyon ve benzeri gibi trafikte sürekli olarak bulunan araçlar için kesilen poliçelerden alınan ücretlerin merkezi bir havuzda birikeceği açıklandı. Meydana gelen hasar ücretleri ise havuzda biriken para ile karşılanacak.

Her şirket hasar süreçlerini kendi takip edecek, belli kurallar çerçevesinde havuz modelinde biriken parayı hasar masrafları ile prim ücretleri için iştirak sağlanacak. Bu iştirake şirketlerin son 3 sene içerisindeki pazar paylarının yüzde 50’sine dikkat edilip, geriye kalan yüzde 50’si şirketler arasında eşit paylarda dağıtılacak. Ayrıca bunlara ek olarak şirketler devretmiş oldukları primlerin belli oranda payı giderler için komisyon olarak tahsil edecek.

Havuz sisteminin yönetimini ise Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu gerçekleştirecek. Büro işlemlerinin takibi ve denetimi ise Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleşecek.

Bakan Şimşek geçtiğimiz dönemlerde Riskli Sigortalılar Havuzunu anlatmıştı. 1. ve 2. basamakta yer alan kötü sürücüler grubundaki sigortalar için alınan poliçelerin merkezi bir havuzda toplanacağını söyleyen Şimşek, hasar ödemelerinin belli kurallar çerçevesinden olacağını, ödemelerin havuzdan yapılacağını fakat bu süreçte her şirketin kendisinin yürüteceğini söylemişti.

Bahse konu modelin tavan fiyat uygulaması sisteminde bir alt kümesinin mevcut olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, tavan uygulamasında tüm şirketlerin prim aldığını ve hasar ödemelerini kendilerinin yaptığını hatırlattı.  Havuz uygulamasındaki riskli olarak gruplandırılan sigortaların primleri ile hasar ücretlerinin şirketler arasında merkezleştirilerek pay edileceğini söyleyen Şimşek, yeni model ile beraber hazinenin şirketlere, tüm poliçelerin merkezi havuzda toplanacağı, hasar ödemeleri ile primlerin ise havuzda birikeceğini, kurallara göre ise fon ödemelerinin yapılacağını söylemişti.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.