2021 Ağustos Vergi Ödemeleri! Madde Madde Tüm Detaylarıyla

2018 Ocak Vergi Ödemeleri! Madde Madde Tüm Detaylarıyla

Mükelleflerin vergi sorumlulukları, beyanları ve tüm ödemelerini kolay bir şekilde takip edebilmeleri için Gümrük İdaresi Başkanlığı 2021 Ağustos vergi ödemeleri takvimini açıkladı. Yayınlanan ilana göre yeni yılın ocak döneminde gerçek kişiler için gayrimenkul vergisi yer almamakta. Detaylar haberimizde…

2 Ağustos 2021 Vergi Ödemeleri

2 Ağustos 2021 Vergi Ödemeleri
2 Ağustos 2021 Vergi Ödemeleri
 • Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
 • 2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2021 dönemine ilişkin Mal ve Hizmet Satışlarına ait Bildirim Formu – Form Bs
 • 2020 Aralık dönemine ilişkin Haberleşme Vergisinin Beyanı ile Ödemesi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

10 Ağustos 2021 Vergi Ödemeleri

 • 16-31 Temmuz 2021 dönemlerine ilişkin Noterlerce yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere ait olan Beyannamenin verilmesi ile birlikte ödenmesi
 • Yine aynı tarihler kapsamında Petrol ile Doğalgaz Ürünleri Kapsamında Özel Tüketim Vergisi Beyanı ile Ödemesi

16 Ağustos 2021 Vergi Ödemeleri

Ağustos 2021
Ağustos 2021
 • Temmuz 2021 dönemine ilişkin Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamulleri kapsamında Özel Tüketim Vergisi
 • Temmuz 2021 dönemine ilişkin Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar kapsamındaki Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıt Araçlarına ait ÖTV, Özel İletişim Vergisinin Beyanı ile Ödemesi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisinin Bildirimi, Ticaret Sicili Harçları Bildirimi

17 Ağustos 2021 Vergi Ödemeleri

 • 2021 2. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ağustos 2021 Vergi Ödemeleri

 • Temmuz 2021 dönemine ilişkin Şans Oyunu Vergisi Ödemesi
 • Reklam Vergisi Ödemesi
 • Müşterek Bahisler kapsamındaki Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
 • Yangın Sigortası Vergisi Ödemesi

26 Ağustos 2021 Vergi Ödemeleri

Ağustos 2021 Vergi
Ağustos 2021 Vergi
 • Temmuz 2021 ayına ilişkin GVK 94. madde ile KVK 15. VE 30. maddelerine göre yapılan tevkifatların muhtasar beyanname ile beyanı
 • Temmuz 2021 ayına ait Katma Değer Vergisi Beyanı
 • Temmuz 2021 ayına ait Damga Vergisinin Ödemesi

31 Ağustos 2021 Vergi Ödemeleri

 • Temmuz 2021 dönemine ilişkin Mal ve Hizmet Satışlarına ait Bildirim Formu – Form Bs
 • 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Temmuz 2021 dönemine ait Dijital Hizmet Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz 2021 dönemine ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Ödemesi
 • Haberleşme Vergisinin Ödemesi

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.