Yeni Doğan Sanayi Ne Anlama Gelir?

Yeni doğan sanayi söz konusu olunca şunu hatırlamak lazım gelir: Ülke içinde oluşan sermaye ve pazar ekonomisi henüz ilk aşamada yani gelişim göstermeye açık bir halde ise bu pazarı dış ticaretin sebep olabileceği rekabetten geçici süreli olarak uzak tutmak gerekir. Zaten yeni pazar sanayisi de bu anlama gelmektedir.

Yeni Doğan Sanayi ile İlgili Güncel Sorunlar

Yeni doğan sanayi ile ilintili yaklaşımlar içinde genel geçer bir bakışla yaklaşılacak olunursa kabaca sanayideki kalkınma, güçlenme ve dış sanayiye karşı korunaklı bir sanayi alanı oluşturabilmek maksadının yanı sıra süreç içerisinde dış sanayinin gelişip etki alanının artırılması gibi etkenlerin işe koşulduğu sanayi alanları karşısında tedbirli davranmak gerekmektedir.

Sanayi ve Üretim İlişkisi

Sanayinin çok fazla ileri olmadığı veya pazarının doygunluğa ulaşmadığı ülkelerde yeni doğan sanayisinin uygulanması üretim ve pazar payının korunması açısından oldukça önemlidir. Bu bakımdan, sanayi ve üretim ilişkisini kavrayabilmek için bu sanayi modelinin içerdiği temayı anlamak gerekmektedir.

Bu Sanayi Modelinin Çıkmazları

Eğer yeni oluşan bir pazara bebekmiş gibi muamele yapılıp dış dünyadan korunursa onun gelişmesinin önü de kesilmiş olacaktır. Bu bakımdan bu sanayi modeline gelişim ve süreç açısından bakmak gerekmektedir. Eğer bu modeli sanayinin en kuvvetli ilkesi olarak görecek olursak sanayi gelişimi önünde büyük çıkmazlar görebiliriz. O halde bu modeli gelişim modeli olarak görmek veya sanayinin büyük oranda doygunluğa ulaşmış olmadığı bir pazarda denemek gerekmektedir. Zira bu modeli ancak rekabetin çok zayıf ya da çok kuvvetli olmaması kullanılabilir ve güvenli kılacaktır. Ayrıca burada da kalite ve fiyat dengesine dikkat etmek büyük derecede önem arz etmektedir. Zira bir pazarın dış dünyadan yalıtılması halinde ürünün kalite ve fiyatı bundan etkilenecektir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.