Vergi Ve Matrah Artırımı, Kredi Sicil Affı Getiren Kanun’unda Yapılandırma!

Vergi Ve Matrah Artırımı, Kredi Sicil Affı Getiren Kanun’unda Yapılandırma!
Vergi Ve Matrah Artırımı, Kredi Sicil Affı Getiren Kanun’unda Yapılandırma!

Resmi Gazete’de 9 Haziran 2021 tarihinde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yayımlanarak vergi ve matrah artırımı hususunda kredi sicil affı yürürlüğe girdi.

Yapılandırmaya göre vergilerde, vergi cezalarında, gecikme faizlerinde, idari para cezalarında, KYK borçları, SGK primleri gibi borçlara yeniden yapılandırmalarda yeni fırsatlar yaratılırken vergi ve matrah artırımında kredi sicil affı tamamen yasalaştırıldı.

Kredi Sicil Affı Hangi Borçlarda Geçerli

Kredi Sicil Affı Hangi Borçlarda Geçerli
Kredi Sicil Affı Hangi Borçlarda Geçerli

Yürürlüğe girmiş bulunan kanunda devletin alacakları hususuna ilişkin vatandaşlarda yeniden yapılandırma imkanı getirilerek vatandaşların vergi borçlarında, vergi cezalarında, bu borçlara bağlı olarak oluşan gecikme faizlerinde, gecikme cezaları, idari para cezaları, sigorta primleri, belediyelerin amme alacakları yeniden yapılandırılabilecek.

Kredi Sicil Affı

Karşılıksız sunulan çek, protesto edilmiş senetler, kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankacılık sisteminde kara listede bulunan vatandaşlar borçlarını ödediğinde o borçlara dair kara listeden adları silinecek.

Yapılandırmaların bulunduğu hesaplamada kullanılacak olan sistem içinde kanun ile net şekilde belirlenerek Yİ-ÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarında, ÜFE üretici fiyatları endeksi aylık değişim oranlarını ve Yİ-ÜFE yurt içi fiyat endeksi aylık değişim oranlarını sunacaktır. 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise 0,35 oranı dikkate alınacak.

Vergi Ve Matrah Artırımı

Vergi Ve Matrah Artırımı
Vergi Ve Matrah Artırımı

Kanun içeriğine göre vatandaşlar için matrah ve vergi artırımı imkanı da verilerek mükellefler gelir ve kurumlar vergisi matrahlarında artış göstererek ödemeleri halinde artırım yapılan yıllar için hanlarında vergi incelemesi yapılmayacak. 31 Ağustos 2021 tarihlerinde 2016 yılı için yüzde 35, 2017 yılı için yüzde 30, 2018 yılı için yüzde 25, 2019 yılı için yüzde 20 ve 2020 yılı için yüzde 15 oranından az matrah artırımı yapılamayacak.

Matrah ve vergi artırımı yapılması için ortaya çıkan ödemelerde peşin veya ikişer aylık belirlenen bloglarla 6 taksit halinde ödeme imkanıyla peşin ödeme yapacak olan mükelleflere ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.