Türkiye’ye Yapılan Uluslararası Yatırım Geriledi

Ekonomi Bakanlığı tarafından mart dönemine ait Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni yayımlandı. Yayımlanan bülten kapsamında ise ülkemize uluslararası net doğrudan yatırım girişi ocak ile mart dönemleri arasında geçen yılın verileri ile kıyaslandığı zaman yüzde 28,1 oranında gerileme gösterdi. Bu gerileme ile ülkemize yapılan doğrudan yatırım 168 milyon dolar değerinde oldu. Martta ise Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırım 1 milyar 94 milyon dolar değerinde oldu. Yine mart dönemindeki sermaye girişi 765 milyon dolar oldu. Bunun 583 milyon dolarlık kısmı AB’den nakit sermaye girişi, 55 milyon dolarlık kısmı ise Asya Ülkelerinden gerçekleşti.

Yine aynı dönemde kurulan uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı ise 605 olarak açıklandı. Uluslararası sermaye iştiraki gerçekleştiren yerli şirket sayısı ise 10 tane oldu. Mart dönemi sonunda ise 1.920 tane uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruluşu gerçekleşti.  Yerli sermayeli şirketin ise 27 tanesi uluslararası sermaye iştiraki gerçekleştirdi. Kayıtlı sermayesi 500 bin dolardan fazla olan 30 tane 30 uluslararası sermayeli şirket ise şube kuruluşuyla yabancı ortak iştiraki yaptı.

Türkiye’de 60 Bin 938 Uluslararası Sermayeli Şirket Faaliyette Bulundu

Bu dönemde kurulan 1.947 uluslararası sermayeli şirketin 1.333 tanesi Yakın Doğu ve Ortadoğu ülkelerinde yapıldı. 219 tanesi Avrupa Birliği’nde, 127 tanesi ise Kuzey Afrika Ülkeleri ortaklı şirketler oldu. Açıklanan veriler kapsamında mart dönemi sonu itibariyle ülkemizde uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı ise 54 bin 29’a yükseldi. Buna ek olarak 6 bin 909 tane yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki yaptı. Bunun sonucunda da 60 bin 938 uluslararası sermayeli şirket Türkiye’de faaliyette olmuş oldu.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.