Türkiye’de Ticaret Sektörü: İç ve Dış Ticaret

Türkiye’de Ticaret Sektörü

Mal ve hizmetlerin el ve yerinin değişmesinde, bazı unsurlar veya takas gibi usullerle alım satımının gerçekleşmesine ticaret adı verilir. Ticaret, iç ticaret ve dış ticaret olarak iki türe ayrılır.

İç Ticaret Durumu

Malların, hizmetlerin Türkiye’nin bölgeler içerisinde ve bölgelerin bölümleri arasında el ve yer değiştirmesi durumudur. Türkiye’de iç ticaret oldukça yaygındır. Türkiye’de iç ticaretin yaygın olmasının başlıca nedenleri şöyledir:

  • İklim çeşitliliğinin getirdiği avantajlarla tarım ürünlerinin rahat yetiştirilmesi çeşitliliğin fazla olması fakat bütün tarım ürünü çeşitlerinin her bölgede aynı olmaması.
  • Ülke içinde sanayi işletmeleri dağılımın dengesiz olması ve bölgelere göre farklılık arz etmesi.
  • Nüfusun ülkenin değişik bölgelerine göre düzensiz dağılması.
  • Yaz ve kış turizminin etkisi ile bazı yörelerin fazlasıyla nüfus artışı yaşaması.
  • Ulaşımın gelişmesiyle ülkenin her yerine erişilebilme imkânın artmış durumda olması.
  • Pazarlama imkânlarının artması ve pazarlama tekniklerinin gelişmiş duruma gelmesi.

Dış Ticaret Durumu

Türkiye’nin dış ticaret hacmi genişlemektedir. Dış satım ürünler giderek artmakta ve yurt dışından gelen ürünler de artmaktadır. Türkiye dış satımda deniz yolunu en çok kullanır. İhraç en çok otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü, tekstil sektörü, kazan – makineler ile gerçekleşir. Dış satımda en fazla kullandığı ürünlerse; kayısı, kuru incir ve üzüm, fındık, portakal, limon, mandalina gibi ürünlerdir. Yüzde 4 oranında tarım ihracatı yapılır. En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler Almaya ve Irak’tır. Maden ihracatı oranı en düşük ihracat payına sahiptir.

Transit Ticaret Durumu

Türkiye üzerinde yalnızca kara ve deniz yollarının kullanılmasıyla başka ülkelerin gerçekleştirdiği ticaret transit ticaret olarak adlandırılır. Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında bulunması ile transit ticareti önem arz etmiştir. İran Transit Ticaret yolu ile Habur – Kapıkule transit ticaret yolu önemli yollardandır.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.