Türkiye’de Sanayide Çalışan Nüfusun Oranı

Sanayide Çalışan Nüfus

Çalışan nüfus, çalışmaya uygun bir yaş diliminde olup, herhangi bir işte çalışmakta olan nüfusa verilen isimdir. Çalışan nüfusun bir diğer adı da aktif nüfustur. Türkiye genç nüfus oranı yüksek bir ülkedir ve büyüyen ekonomiyle birlikte, istihdam olanakları da günden güne artmaktadır. Bu yüzden Türkiye’nin aktif nüfusunun oldukça kalabalık olduğu söylenebilir.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi tarımda çalışanların, sanayi sektöründe çalışanlara oranla, daha az olup olmadığına bakılarak anlaşılabilir. Gelişmiş ülkelerde, tarımsal faaliyetler makineler aracılığıyla gerçekleştirildiği için tarımda insan gücüne duyulan ihtiyaç oldukça azdır ve çalışan nüfus tarımdan çok sanayide istihdam olanağı bulur.

Nüfusun Ne Kadarı Sanayide?

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda, aktif nüfusun %80’i tarım yapmaktaydı. Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı sadece %20’ydi. Araştırmacılara göre %20’lik nüfusun çok sınırlı bir bölümü sanayide çalışmaktaydı. Tarım dışı istihdam olanağı bulan %20’lik nüfusun büyük bir bölümü hizmet sektöründe çalışmaktaydı. Aradan geçen zaman içerisinde bu durum değişti.

Sanayi alanında yapılan yatırımların artışı, makineli tarıma geçiş, tüketim kültüründeki değişimlerle birlikte hizmet sektörünün büyük bir önem kazanması gibi etmenler bu değişimin en önemli nedenleriydi. Günümüzde Türkiye’deki aktif nüfusun, ‘i tarım alanında, %54’ü hizmet sektöründe, %27’siyse sanayi iş kollarından herhangi birinde çalışmaktadır.

Hizmet Sektöründeki Yükseliş

Hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oranında aşırı bir yükseliş söz konusuyken, sanayi sektöründe istihdam edilenlerin oranının makul boyutlarda artması, uzmanlar tarafından küreselleşmeye açıklanmaktadır. Refah oranındaki artış, yüksek oranda tüketimi karşılayacak kadar büyük olmasa da tüketmeye ihtiyaç duyan insan, tüketim ihtiyacını, gelişmiş ülkelerin tüketim kültürlerini yakından gözlemleme fırsatı bularak oluşturmaktadır.

Hizmet sektöründe istihdam olanağı bulanların oranındaki en büyük yükseliş 80’lerden sonra gerçekleşmiştir. Tüketim ihtiyacı, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısındaki artışa ortam sağlarken, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısındaki artış da tüketim ihtiyacının zeminini oluşturmuştur.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.