Türkiye’de İstihdam Oranı Yüksek ve Düşük Olan Sektörler

Toplumda ki her birey kaliteli bir geleceğin ancak kaliteli bir kariyer ile sağlandığını düşünmektedir. Kaliteli bir kariyer için yerine getirilmesi gereken tek şart iyi bir eğitimdir. Gerek sektörel ve sanayi alanlarında, gerek ise toplumun refah düzeyini daha yükseğe çıkarmak anlamında eğitimli insana da olan ihtiyaç sürekli artan bir ihtiyaçtır.

Bu yazıda Türkiye’de istihdam oranı yüksek olan, düşük olan ve yükselme eğilimi gösteren sektörleri inceledik. Bununla birlikte ülke kapsamında son yapılan araştırmalara göre, eğitim düzeyi ve istihdam oranları yükselmiştir.

İstihdam Oranı Yüksek Olan Sektörler

Özellikle her gün açılan yeni bir hastane, gelişen teknoloji ve toplumda oluşan bilgi birikimi kaynaklı ortaya çıkan çeşitli hastalıklara bağlı, hasta sayısında ki artış nedenleriyle istihdam oranı asla azalmayan sektörler arasında en öncelikli olan sağlıktır. Dünya genelinde ise hekim, hemşire, eczacı ve ebelerin istihdam oranlarının yüksek olduğu saptanmıştır.

Bununla birlikte, özellikle medya sektöründe ki istihdam artışını göz ardı etmek yanlıştır. Toplumda özellikle medyanın çok önemli bir iletişim kaynağı olduğu herkes tarafından kabul görülen bir gerçektir.

İstihdam Oranı Düşük Olan Sektörler

İstihdam oranı son yıllarda düşmeye başlayan mesleklere örnek olarak ise tarım ve hayvancılık verilmektedir. Tarım ve hayvancılık sektörü geçmişte çok yüksek istihdama sahip olmasına rağmen, gerek sanayileşen toplum yapısı, gerek ise çiftçiye ve hayvancıya verilen desteklerin düşmesi nedenleriyle son yılların düşük istihdamı olan sektörler arasına girmiştir.

İstihdam Oranı Yükselmeye Başlayan Sektörler

Özellikle moda sektöründe son yıllarda ciddi ataklar ve yüksek istihdam oranı göze çarpmaktadır. Toplumda belli bir kitleye hitap eden ürünler tasarlanması ve sosyal hayatın teknolojiye bağlı bir hal alması bu sektörü toplumla buluşturmuştur.

Moda sektörü ile birlikte, son yıllarda sanatta da ciddi gelişmeler olmuştur. Özellikle akademik kariyerine resim, dans, müzik alanlarında devam eden bireylerin sayısı azımsanmayacak oranlardadır.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.