Türkiye, “THBB Beton AR-GE ve Danışma Merkezi” ile Beton AR-GE’sinde Önemli Bir Konuma Yükseliyor!

Türkiye, “THBB Beton AR-GE ve Danışma Merkezi” ile Beton AR-GE’sinde Önemli Bir Konuma Yükseliyor!

İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında emek harcamaları yürütülen “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi” projesi, Türkiye’yi beton AR-GE’sinde mühim bir merkez hâline getiriyor.

BASIN BÜLTENİ, 24 Ekim 2019

Yapılan araştırmalar deprem yıkımlarının mühim sebeplerinden birinin standart dışı beton kullanılması, uygulama ve proje hataları bulunduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de nüfusun yüzde 70’ten fazlasının “deprem tehlikesi yüksek” bölgelerde yaşamış olduğu ve 6,7 milyon konutun depreme dayanıksız olduğu ve yenilenmesi gerektiği bilinmektedir.

Depreme karşı dayanıklı yapılaşmanın ve kentsel dönüşümün gündemde olduğu son yıllarda ileri seviyede analizler yapabilen ve sektörün gereksinimlerine yanıt verebilen bir araştırma merkezi ihtiyacı dünyaya geldi.

Bu gelişmeler doğrultusunda mühim bir projeye imza atılarak, İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi” kuruldu.

Özel AR-GE ve Teknoloji Danışmanlığı İhtiyaçlarına Cevap Verilecek

Merkez, hem İstanbul’un beton kalitesinin belirlenmesinde ileri düzey testlerin yapılabilirliğini sağlamayı hem de inşaat ve hazır beton sektörlerinin özel AR-GE ve teknoloji danışmanlığı gereksinimlerine yanıt vermeyi amaçlıyor. Merkez, sektörün ve tüm paydaşların ortak kullanımına açık ileri düzey beton araştırmaları yapabilen, yenilikçi ve uzun ömürlü beton üretim teknikleri geliştiren, nitelikli ve çevreci beton üretimi mevzusunda danışmanlık meydana getiren bir merkez şeklinde hizmet verecek. Çevre mevzusunda da mühim çalışmaların yapılacağı Merkezde sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak, atıkların değerlendirilmesi ve alternatif ham maddelerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yürütülebilecek. Proje, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) bünyesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı desteğiyle, Yıldız Teknik Üniversitesinin ortaklığıyla hayata geçirildi.

İSTAÇ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi de projeye iştirakçi olarak katkı sundu. Merkezde üretim öncesi ve sonrasında da hizmet verilerek, üreticilere tasarım aşamasında ve ürün uygunluk denetim safhasında da destek verilebilecek.

Üreticilerin Yanı Sıra Vatandaşlar Da Merkezden Faydalanabilecek

Merkez, müteahhitlere, hazır beton, prekast beton, çimento, agrega, kimyasal katkı ve mineral katkı üreticilerine, binalarındaki beton kalitesinin tespitinde ileri düzey testlere gerekseme duyan yurttaşlarımıza ve belediyelere hizmet verecek. Vatandaşlar kendi mevcut binalarından merkezin imkânları ile ya da uzman kuruluşlar tarafınca aldırdıkları numunelere çözümleme yaptırabilecek. Merkez 2019 kasım ayında hizmet vermeye başlamış olacak.

THBB Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi Projesi Hakkında:

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığı ile sunmuş olduğu “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi” projesine 1 Ekim 2018 tarihinde başlandı. İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında emek harcamaları yürütülen Proje kapsamında, THBB bünyesinde sektörün ve tüm paydaşların ortak kullanımına açık ileri beton araştırmaları yapabilen, yenilikçi ve uzun ömürlü beton üretim teknikleri geliştiren ve sektöre özel, nitelikli ve çevreci beton üretimi mevzusunda AR-GE ve danışma hizmeti veren bir merkez kuruldu.

Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezinde yapılabilecek AR-GE çalışmaları şöyledir:

1) Özel Beton Araştırmaları: Uzun servis ömrüne sahip beton vb. malzeme deneyleri, özel çevresel etkilere karşı dayanıklı betonlar, beton servis ömrü hesaplamaları, 100 senelik beton tasarımı, dürabiliteye bağlı eş değer beton performansı tasarımları vb. çalışmalar,

2) Çevre: İnşaat yıkıntı atıklarının beton üretiminde tekrardan değerlendirilmesi, endüstriyel yanma atıklarının beton üretiminde değerlendirilmesi, taban külleri, endüstriyel cüruflar vb., endüstriyel atık suların ve beton endüstrisi geri kazanım sularının beton üretiminde değerlendirilmesi,

3) Özel Beton Dizayn Çalışmaları: Havayı temizleyen, CO2, NO2 şeklinde gazları adsorplayan hususi beton, harç ve sıvaların geliştirilmesi, kendi kendini iyileştiren beton tasarımlarının geliştirilmesi, antibakteriyel betonlar, harçlar ve sıvalar, hidrofobitesi artırılmış betonlar ve su yalıtımı elde eden beton tasarımlarının geliştirilmesi, yüksek sıcaklığa dayanıklı beton ve harç tasarımları, tarihî yapıların güçlendirilmesi için hususi onarım harçlarının geliştirilmesi vb. çalışmalar yapılabilecek.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.