Tüik, Şubat Ayı Enflasyon Oranını Açıkladı

Tüik, Şubat Ayı Enflasyon Oranını Açıkladı

Memur ve Emekliye Kaşıkla Verilen Kepçe ile Geri Alınıyor

Anadolu Eğitim Sendikası Samsun İl Başkanı Murat BAHTİYAR

Şubat 2020 dönemi enflasyon oranının açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklamasında; memur ve emeklilerinin 2020 yılının ikinci ayında ısmarlama enflasyona rağmen Hakem Kurulunun kaşık ile verdiğini, enflasyonun kepçe ile geri aldığını söyledi.

“TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Şubat ayında enflasyon (TÜFE) % 0,35 artmıştır. 2020 yılının ilk iki ayındaki kümülatif artış miktarı ise %1,71 olmuştur.

Böylece Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından Ocak ayında memurlara reva görülen % 4’lük sadaka miktarı artışın, yüzde 45’i Şubat ayı enflasyonu ile erimiştir.

Enflasyon 2020’nin İlk İki Ayında %1,71, Mutfak Enflasyonu %7,09.

TÜİK rakamları incelendiğinde, Ocak ayında, harcama gurubu ağırlığı % 23.29’dan % 22.77’ye düşürülen gıda ve alkolsüz içeceklerdeki enflasyon artışının Şubat ayında %2,33 olduğu görülmektedir. Aralık ayına göre artış miktarı (Ocak-Şubat) ise %7.09’dur.

Enflasyona ayar çekmek için ağırlığı düşürülse bile, memur ve emeklileri ile asgari ücretlilerin aylıklarının %35’i ile %50’si arasındaki miktarı sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için gıda harcamalarına ayırmak zorunda oldukları düşünüldüğünde durumun vahameti ortaya çıkmaktadır.

Memur ve Emeklilerinin Şubat Ayı Kayıpları Ne Kadar?

Memur ve emeklilerinin aylıklarına, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu marifetiyle 2020 Ocak ayında yapılan ve Temmuz ayına kadar geçerli olacak artış % 4’tür.  Şubat ayı enflasyon oranı ile bu miktarın %45’i, dönemin bitmesine 4 ay kala erimiştir.

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Şubat ayı enflasyon oranına göre (aile ve çocuk yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların kayıplarının özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin Hakem Kurulu Kararı gereği Şubat ayında aylığındaki 133,60 TL’lik artışın 60,25 TL’si erimiştir

Aynı şekilde;

  • 9/1 derece ve kadrodaki bir memurun aylığında Şubat ayındaki erime miktarı 64,56 TL’dir
  • 7/1 derece ve kadrodaki bir öğretmenin aylığında Şubat ayındaki erime miktarı 73,22 TL’dir
  • 8/3 derece ve kadrodaki bir pratisyen doktorun aylığında Şubat ayındaki erime miktarı 105,59 TL’dir
  • 12/3 derece ve kadrodaki bir hemşirenin aylığında Şubat ayındaki erime miktarı 70,84 TL’dir
  • 1/4 derece ve kadrodaki bir mühendisin (büro) aylığında Şubat ayındaki erime miktarı 112,16 TL’dir

Bu kayıplar memur ve emeklilerinin telafi edemediği ve sineye çektiği kayıplarıdır.

Devlet “Memurların %60’ı, Emeklilerin Tamamı Yoksul” Diyor

Milli Eğitim Bakanlığı, aylık geliri 4.880 TL’nin altında olanları yoksul ilan etti.

MEB ilköğretim ve orta öğretim bursluluk sınavına fert başına 2019 yılı geliri 14.640 TL’den az olanların başvurabileceğini açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailede ortalama aylık gelir 4.880 TL’nin altında ise çocuklar bursluluk sınavına katılabiliyor.

Bu durum; yardımcı hizmetler sınıfında olanların, lisans mezunları dahil memur kadrosunda çalışanların, öğretmen ve hemşireler ile benzeri pozisyonlarda çalışanların “yoksul”luğunun ilanıdır.

Yani memurların %60’ının “Yoksul” olduğunun Devletçe itirafıdır.

MEB’e göre emeklilerin neredeyse tamamı yoksul sayılıyor.

Bir hanede iki kişi asgari ücretli çalışsa bile yoksulluktan kurtulamıyor.

Sonuç olarak TÜİK’e rağmen memur ve emeklilerinin yoksulluğu artıyor.”

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.