TKGM Türk Vatandaşlığı Kılavuzu Yayınlandı!

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “Taşınmazın hangi yolla alındığı ve alınma tarihine vatandaşlık işlemlerinde dikkat edilecek. Örneğin 12 Ocak 2017’den önce satın alınmış taşınmazlar ile 07 Aralık 2018 tarihinden önce satış vaadi sözleşmesine konu edilen taşınmazlar vatandaşlık kapsamında dikkate alınmayacak” dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması konusunda bilgilendirilme kılavuzu yayınladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Taşınmazın hangi yolla alındığı ve alınma tarihine vatandaşlık işlemlerinde dikkat edilecek. Örneğin 12.01.2017’den önce satın alınmış taşınmazlar ile 07/12/2018 tarihinden önce satış vaadi sözleşmesine konu edilen taşınmazlar vatandaşlık kapsamında dikkate alınmayacak” dedi.

Suriyeliler Faydalanamıyor

Özelmacıklı “Ülkemizde taşınmaz edinebilecek 183 ülke vatandaşları ve edinim şartları belirlenerek TAKBİS’e entegre edilmiş. Lakin bazı ülke vatandaşları önreğin Suriye vatandaşları, şahısları adına ülkemizde taşınmaz edinemediklerinden, taşınmaz edinim yoluyla vatandaşlık başvurusu yapmaları da mümkün değil. Düzenleme yabancı gerçek kişilerin şahsi taşınmaz edinimleri ile de sınırlı. Yani yabancı gerçek kişilerin şahsı dışında eşi, çocuğu vb. adına veya yöneticisi/ortağı oldukları şirket tüzel kişiliği adına yapılan taşınmaz edinimleri bu kapsamda değerlendirilmiyor” diye konuştu.

Tarım Arazisinde Proje Şartı

Yabancı kişilerin tarım arazisi alımlarının tarım mevzuatı kapsamında değerlendirildiğini belirten Özelmacıklı, “Arazi alanlardan 2 yıl içinde tarım projesi sunma taahhüdü, arsa nitelikli yapısız taşınmaz alanlardan ise 2 yıl içinde ilgili Belediye veya kurumlara inşaat/yapı ruhsatı projesi sunma taahhüdü alınıyor. Hisseli taşınmazlarda ise resmi senede diğer hissedarların yasal ön alım hakkının varlığı resmi senede ekleniyor” şeklinde konuştu.

Satış Vaadi Noterde Olmalı

7 Aralık 2018 tarihinden sonra noterde düzenlenen satış vaadi sözleşmesi ile de vatandaşlık başvurusunun mümkün olduğunu belirten Özelmacıklı “Bu tür vatandaşlık başvurularında taşınmazın 250 bin dolar değerinde olması, kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması şartları aranıyor. Bir bağımsız bölümde birden fazla satış vaadi sözleşmesi için de taahhüt verilemiyor. İster satış, ister satış vaadi olsun taşınmaz sayısında da herhangi bir sınırlama bulunmuyor” dedi.

Değerler Denk Olmalı

Kılavuzda değer denkliğine de dikkat çekildiğini belirten Özelmacıklı “Resmi senette beyan edilen satış bedelleri, değerleme raporundaki değerler toplamı ve bedel ödemeleri toplamı, yani değer tespitine esas alınan üç değer türü, ayrı ayrı yönetmelikte belirtilen değeri sağlamalıdır. Özellikle kur hesaplamalarına da dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.