TCMB Açıkladı: Bölünmüş Yollar Ulaşım Maliyetlerini ve Enflasyonu Düşürüyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yürüttüğü özel bir araştırma ile birlikte bölünmüş yol sayısındaki artışın ulaşım maliyetlerini azaltması sebebiyle enflasyon rakamlarına direkt olarak etki yaptığını ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yürüttüğü özel bir araştırma ile birlikte bölünmüş yol sayısındaki artışın ulaşım maliyetlerini azaltması sebebiyle enflasyon rakamlarına direkt olarak etki yaptığını ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye’de gerçekleşen otoyol projeleri üzerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan bu inceleme ve araştırmalar neticesinde de dayanıklı gıda maddelerinin dağıtımında ortaya çıkan kolaylaşma ve ulaşım maliyetlerinde ortaya çıkan azalma sebebiyle bölünmüş yol yatırımlarının, enflasyona etki yarattığını ortaya çıkarttı. Hem ulaşım maliyetlerinin azalması, hem de gıda ürünlerinin dolaşımının kolaylaşması sebebiyle gıda fiyatlarındaki fiyat oluşumu daha sağlıklı bir hale gelirken, bu durum, enflasyona da olumlu etki yaptı.

Karayolları üzerine gerçekleştirilen yatırımlar, özellikle gıda fiyatları üzerinde olumlu etki yaratmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda; dayanıklı gıda ürünleri için ulaştırılabilirliğin kolaylaşması ve ulaşım maliyetlerinin azalması ile birlikte fiyat dengesinin daha rahat sağlandığı ortaya çıkartıldığı.

Yapılan araştırma Merkez Bankası’nın internet sitesinde yer alan Blog bölümünde yayınlanırken, yapılan değerlendirmede ise kalkınma öncelikli bölgelerde yaşanan bu olumlu etkinin yüksek olmasının, altyapı yatırımlarında ortaya çıkan büyüme ve refahın etkili olduğu bölgelerde gerçekleşmesi sebebiyle umut verici olduğu belirtildi.

KGM ve TÜİK Verilerine Göre…

Hem Karayolları Genel Müdürlüğü, hem de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler derlenerek hazırlanan raporda, karayollarının sahip olduğu altyapı için iyileştirme gerçekleştirilen bölgelerde, ticaret kanallarının gelişmesi ile birlikte ulaşım maliyetlerinin azalmasına ortam yaratıldığı, bunun da taze meyve ve taze sebze fiyatlarının belirlenmesi için oldukça önemli bir rol ortaya çıktığı belirtildi.

35 farklı gıda ürünü için bölgesel bazda bakılan fiyat bilgilerine yer verilen rapor içerisinde, 2005 ila 2015 yılları arasında elde edilen verilere göre belirlemeler yapıldığına dikkat çekildi. Ticaret hacminin hızlı bir ivme ile gelişmesinin ulaşım altyapısında yapılan iyileştirmeler ile oldukça orantılı olduğuna dikkat çekilen raporda, aynı zamanda bölgeler arası gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin karayolları aracılığı ile gerçekleşmesi ile birlikte karayolu kapasitesinin ve altyapı kapasitesinin de arttığı belirtildi.

Fiyatlar Daha Sağlıklı Oluşturuluyor!

Hazırlanan raporda, bölünmüş yol ve ulaştırma altyapılarında gerçekleştirilen iyileştirmeler ile birlikte bölgesel kalkınma performansında önemli bir pozitif rol oynandığı belirtildi. Son dönemler içerisinde karayoluna yapılan büyük miktarlı yatırımlar ile birlikte piyasalardaki ekonomi işleyişinde de farklılıklar ortaya çıktığı belirtilen raporda, yaşanan olumlu etkinin özellikle dayanıklı gıda ürünlerinde ortaya çıktığını, stoklanabilir ürünlerin ülke içerisinde dolaşımının rahatlaması ve ekonomikleşmesi ile birlikte fiyatların daha sağlıklı bir şekilde belirlendiği belirtildi.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.