Tapu ve İmar Kanunlarında Değişiklik!

Tapu ve İmar Kanunlarında Değişiklik

“Alıcılar ve satıcılar değişik tapu müdürlüklerinde hatta yurtdışında olsalar bile tapu işlemleri yapılabilecek”

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yasalaşan bayındır, kadastro ve tapu süreçlerine ilişkin bürokrasiyi azaltacak ve işlemleri kolaylaştıracak kanun teklifinin, “Alıcılar ve satıcılar değişik tapu müdürlüklerinde hatta yurtdışında olsalar bile tapu işlemleri yapılabilecek. Kat mülkiyetli taşınmazlarda hatalı blok yada bağımsız bölüm numaraları kolaylıkla düzeltilebilecek. Süresi bitmiş ipoteklerde malikin talebi ile terkin mümkün olabilecek” dedi.

İmar, kadastro ve tapu süreçlerine ilişkin bürokrasiyi azaltacak ve işlemleri kolaylaştıracak olan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Düzenleme ile taşınmaz mülkiyetinin devir işlemleri kolaylaştı. Buna bakılırsa alıcılar ve satıcılar değişik tapu müdürlüklerinde hatta yurtdışında olsalar bile tapu işlemleri yapılabilecek. Kat mülkiyetli taşınmazlarda hatalı blok yada bağımsız bölüm numaraları kolaylıkla düzeltilebilecek. Süresi bitmiş ipoteklerde malikin talebi ile terkin mümkün olabilecek. Tapu senetlerinde fotoğraf yapıştırılmasına gerek kalmayacak” dedi.

Kentsel Dönüşümde Yetki Bakanlıkta

Kentsel dönüşüm alanlarında müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışının, inşaatın ilerleme seviyesine bakılırsa belirleneceğini belirten Özelmacıklı, “Müteahhidin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın tamamlanma oranına bakılırsa belirlenecek. Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunmuş olduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları maliklerin muvafakati aranmaksızın Bakanlıkça resen yapılabilecek. Malikler müteahhitten meydana gelen nedenlerle sözleşmeleri fesh edebilecek” ifadelerini kullandı.

İmar Kanununda Düzenlemeler Yapıldı

İmar kanununda meydana getirilen düzenleme ile uygulamadaki DOP ve KOP alanlarının birleştirilerek yüzde 45’e çıkarıldığını belirten Özelmacıklı, “DOP alınamayan durumlarda da bedeli alınabilecek. Bu karşılık ödenmeden de ruhsat verilmeyecek. Tarımsal amaçlı sera için yapı ruhsatı aranmayacak. Yapılaşmamış parseller açık otopark yapılabilecek. Genel güvenlik ve asayiş bakımından çekince arz eden metruk ve tehlikeli yapılar, tebligata karşın kaldırılmaz ise tehlikenin giderilmesi yada yıkım işleri belediye yada valilikçe yapılacak ve harcaması yüzde 20 fazlası ile yapı sahibinden öğrenim edecek” şeklinde konuştu.

Tapu Tahsis ve Ecrimisilde Düzenleme

Yapı kayıt belgesi alınan yapılarda belediyelere ilişik taşınmazlar üstüne inşa edilenler için 31.12.2019 geçmişine kadar satın alma şartı getirildiğini belirten Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bilhassa yapı kayıt belgesi alınan taşınmazlar için daha ilkin tapu tahsis belgesi alınmışsa ve arsa bedelleri ödenmiş ise vatandaşlardan ek olarak bir satış bedeli de alınmayacak. Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa mevzu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi zamanı ile satış zamanı arasındaki dönem için ecrimisil alınmayaca, gerçekleşme ettirilen ecrimisiller ise terkin edilecek. Satış zamanı itibarıyla öğrenim edilen ecrimisil tutarı ise satış bedelinden mahsup edilecek” dedi.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.