Şirket/İşletme Değerleme Nedir?

Bir şirketin ya da şirkete ait ekonomik değerin belirlenmesi sürecine şirket/işletme değerleme adı verilir.

Bir şirketin ya da şirkete ait ekonomik değerin belirlenmesi sürecine şirket/işletme değerleme adı verilir.

Şirket/İşletme Derleme işlemi pek çok alan ve yönetime hakimdir. İş değerlemesine yönelik yaklaşımlardan bazıları nakit akış modellerinin indirgenmesi, finansal şemaların incelenmesi ve bunun emsalleri gibi şirket karşılaştırmalarıdır.

  • Pazarlama Yaklaşımı

Emsal kalemlerin satış fiyatı esas alınarak bir varlığın değeri tespit edilirken kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca yakın takipte bulunulan bir şirketin mülkiyet değeri ya da değerleme sürecinin hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir.

  • Değerleme Analizi

Bir güvencenin değerlemesini bir diğer kıymeti evrak grubuna ya da tarihsel anlamda kıyaslamak isteyen bir çeşit analiz şeklidir ve bir yatırımın olabilecek yararlarını değerlendirmek ya da bir şirketin – bir varlığın değerini değerlendirmek üzere yapılır.

  • Nispi Değerleme Modeli

Bir şirketin finansal değerini tespit edebilmek adına değerini diğer şirketleri değeri ile kıyaslayan bir şirket/işletme değerleme modelidir. Bir şirketin değerini belirlemek için kat ve ölçütleri kullanılır, bir karşılaştırma niteliği belirlenerek o nitelik kullanılır ve nispi değer o ortalamaya göre belirlenir.

  • Bağıl Değerleme Katları

Bedeli olmayan nakit akış ücreti, işletme marjı ve değeri, taşınmaz için nakit akımından fiyat ve perakende satış fiyatı tarzında göreceli değerleme oranlarının birçok çeşidi vardır. Fiyat-kazanç oranı, en çok tercih edilen nispi değerleme katlarından biridir.

  • Varlık Değerleme

Bir işletmenin, taşınmazın ya da özellikle devamlı olarak nakit akışı sağlayan değerli varlıkların değerinin belirlenmesi sürecine denilir. Varlık değerlemesinde,  karşılaştırılabilen değerleme ölçütlerine, nakit akışlarına ya da ilsem değerleri esas alınabilir.

  • Tarihsel Fiyatlandırma

Hesaplanan son değerleme dikkate alınarak herhangi bir varlığın değerini tespit edebilmek adına kullanılan birim fiyatlandırma şeklidir. Bir varlığın değeri gerçek zamanlı olarak yenilenmediğinde tercih edilir.

  • Karşılaştırılabilir İşlem

Satışa çıkarılan bir işletmeye değer verme yöntemidir. Emsallerinin geçmiş dönemde gerçekleştirdiği satışları ve eşdeğer bir iş metodu olan halka açık işletmelerin piyasa değerini, değerlenen işlemeye göre değerlendirir.

Görüşlerini Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.