Sanayi Üretim Verisi Ne Demek?

Sanayi Üretimi Nedir?

Sanayi üretimi, ekonomi bazında önem arz eden, piyasanın fiyat artışı ve azalışı gibi değişimlere sebep olan bir üretim şeklidir. Hemen hemen her ülkenin ekonomik durumu azımsanmayacak ölçüde sanayi sektöründen ve üretim kapasitesinden etkilenmektedir. Bu sebeple sanayi üretim verisi ülkelerin ekonomik anlamda fark edilecek derecede farklılıklara neden olmaktadır.

Sanayi üretimi verisinin yapılaması tüketicinin talebindeki artış oranını yükselttiği oldukça görünür haldedir. Sanayi üretimi verileri, belli bir düzende takip edildiğinde elde ki veriler üretimin ve tüketimin takibini sağlar. Bu sebeple maden sektörü, alt yapı sektörü, imar dahil hesap edilerek veriler elde edilir. Bu sektörler, GSYİH yani Gayri Safi Yurt içi Hasıla verisini hesaplarken önemlidir. Perakende satışların verileri de Gayri Safi Yurt içi Hasıla için de önemlidir. Kısaca özetlemek gerekirse tüm veriler birbiri ile bağlantı halindedir. Bu sebepten dolayı toplu olarak yorumlamak daha mantıklı olacaktır.

Sanayi Üretim Verisi Nedir?

Sanayi üretim verisi tüm ülkelerin Gayri Safi Yurt içi Hasıla oranını belirlerken büyük ölçüde fayda sağlayan bir veridir. Aynı zamanda maden sektöründen altyapı sektörüne, imalattan imara kadar birçok sektörle ilgili bilgi vericidir. Tüketicinin taleplerini ölçen aynı zamanda var olan ve üretilen kaynakların durumu, piyasanın hangi yönde eğilim gösterdiği hakkında bilgi alabilme olanağı sağlar.

Sanayi üretimi verisi, ekonomi ile bağlantılıdır ve bu bağlantı sebebiyle enflasyona da sebep olabilmektedir. Bu sebepten dolayı para politikaları ilgili kararları uygulamaya koymadan önce Amerikan Merkez Bankası kısaca FED bu verileri incelemektedir. Çünkü enflasyon ilk başta sanayi sektöründe kendini gösterir. Bu sebepten dolayı ülke ekonomisinin genel olarak durumunu takip etmek adına sanayi üretim verilerinin takip altına alınması ve izlenmesi gerekmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.