Örgütlenmiş Sanayi Ne Demek?

Sanayi diğer bir adı ile endüstri, bir hammaddenin belli zaman dilimi içerisinde belli başlı araç-gereç veya makineler kullanılarak şeklinin değiştirilerek üretimin gerçekleştirilmesi faaliyetidir. Sanayi çeşitliliği insan ihtiyaçları doğrultusunda olmuştur. İnsanların neye ihtiyacı varsa o ihtiyacı karşılamak için üretim yapılmıştır.

Gıda ihtiyacı ile gıda sanayinin, giyim ihtiyacı ile giyim sanayinin meydana gelmesine zemin hazırlamıştır. İhtiyaçlar doğrultusunda bakıldığında sanayi çeşitleri şunlardır: gıda, giyim, maden, makine, kimya, çimento, orman ürünleri, seramik, cam. Bu sanayi dalları da kendi içerisinde sektörlere ayrılır. Örneğin; gıda sanayi adı altında çay üretimi yapan ayrı bir sektör, şeker üretimi yapan ayrı bir sektör vardır. Ayrıca her sektörde birden fazla arz eden taraf bulunmaktadır.

Sanayide Örgütlenme ve Ekonomiye Katkısı

Endüstrinin yapısı bir ağaca gibidir. Ağacın gövdesi endüstriye kökleri ise sektörlere benzetilebilir. Sektörler ne kadar çoğalırsa güçlü olursa endüstride güçlü olacaktır. Her sektörde birden fazla arz eden taraf bulunur. Bu taraflar her ne kadar rakip olsalar da bazen sektörün ayakta kalabilmesi için birlikte de hareket edebilmektedirler. Sektörün daha güçlenebilmesi için girişim faaliyetlerini sunmak, dış ticarette rekabeti sağlayabilecek yollar önermek, bilgilerini aktarmak birlikte yapılan bir dayanışma hareketidir. Buna örgütlenme denilmektedir.

Gıda sanayisinde yer alan bütün sektörlerin örgütlenmesi gıda sanayisinin örgütlenmesi demektir. Bütün sektörler kurulduktan sonra örgütlenirler ve ondan sonra gelişirler. Yani her gelişen sanayi mutlaka örgütlenmiş sanayidir.

Sanayideki bu örgütlenmeler ülkelerin daha çok üretim gerçekleştirmesine, sanayide iyileşmelerin olmasına ve bunun sonucunda da mal ihracatını yaparak dış ticaretle ekonomilerine fayda sağlamalarına etki edecektir. Bu nedenle örgütlenmelerin her daim var olabilmesi için bazı dernekler, sendikalar, odalar, federasyonlar ve sivil toplum örgütleri kurulmuştur. Bu örgütler kurulurken de kurulacağı bölgenin ihtiyaçları, sanayi yapısı göz önünde bulundurulmaktadır.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.