Olpak: Yanlış Bilgi Akışlarına Fırsat Verilmemeli

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, son zamanlardaki döviz hareketlenmeleri ile Merkez Bankası’nın almış olduğu faiz artırımı hakkında açıklamalarda bulundu.

“Yanlış Bilgi Akışlarına Fırsat Verilmemeli”

Türkiye’nin geçmişten bugüne kadar pek çok zorlukla başa çıktığını söyleyen Olpak, spekülatif haber ve hareketlerin seçim sonuna kadar devam etmesini beklediklerini, bununla da başa çıkmanın mümkün olduğunu söyledi. Dünya’daki gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin son zamanlarda global finans piyasalarından son derece etkilendiklerini söyleyen Olpak, bu faktörlerden bir diğer unsurun da Türk Lirası olduğunu, son yaşanan gelişmeler sonrasında etkilerinin açık bir şekilde görüldüğünü, yaşanan tüm gelişmelerde Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun açık bir şekilde görülmesinin mümkün olduğunu söyledi. Ancak tüm bunlara rağmen yanlış ve haksız bilgi akışlarının sağlandığını söyleyen Olpak, sermayeye kısıtlama gelmesi, döviz fiyatlarının sabitlenmesi, dövizde yaşanan yükselişlerin ilerleyen süreçlerde hat safhalara çıkması gibi iyi niyeti olmayan bilgi akışlarının olduğunu, bunlara fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

Tüm bu yaşananlar kapsamında hükümetin mali disiplininin ve serbest piyasa ekonomisinin ülkemizin mihenk taşları arasında olduğu, hem finans piyasaları hem de reel sektör için bunların çok önemli olduğunu söyleyen Olpak, aynı zamanda da enflasyon ve cari açığı düşürmek için hükümetin aldığı önlemlerin, Türkiye’deki makroekonomik istikrarın kuvvetlenerek devam etmesi için bu süreçten sonra da aynı şekilde önemli olacağını söyledi.

“Merkez Bankası’nın Kararları Tek Başına Yeterli Olmayacak”

Tüm çalışmalar devam ederken, para politikasının da kritik bir unsur olmayı devam ettirdiğini, bu kapsamda da Merkez Bankası’nın önlem almasının piyasalara nefes aldıracağını söyleyen Olpak, fakat bankanın aldığı kararların tek başına her şeye yetmeyeceğini söyledi.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.