Nitelikli İş Gücünün Neden Önemlidir?

Nitelikli İş Gücü Nedir?

Nitelikli iş gücü genç nüfus olarak tabir edilen daha çok 18-30 yaş arasındaki nüfustur. Bu nüfusun önemi teknolojik gelişmelerle insan gücüne olan ihtiyacın azalmasıyla her ne kadar önemini yavaş yavaş yitirse de bir ülkenin sahip olabileceği en önemli değerlerden bir tanesidir. Nitelikli iş gücüne daha çok Sanayi alanında ihtiyaç duyulmakta. Nitelikli iş gücü olan ve bunu doğru bir şekilde kullanan ülkelerin sanayi ve ekonomilerinde gelişme kaydettiği görülmekte.

Nitelikli İş Gücünün Önemi Nedir?

Özellikle sanayi devrimiyle birlikte dünya devletleri arasında çıkan şiddetli rekabetle birlikte büyük bir öneme sahip olan nitelikli iş gücü günümüze kadar önemini korudu diyebiliriz. Ülkelerin gelişiminde aktif rol oynayan nitelikli iş gücü devletler tarafından önemi bilinmekte ve etkin bir şekilde kullanılmakta. Gelişmiş bir ekonomiye sahip ülkelerin bu gelişimini incelediğimizde yeterli ve etkin bir biçimde kullanılan bir iş gücü olduğunu görebiliriz. Aksi takdirde yeterli iş gücüne sahip olduğu halde bu nüfusu doğru ve aktif bir şekilde kullanamayan ülkeler de ise ekonominin gelişmediği görülmekte.

Nitelikli İş Gücüne Sahip Ülkelerin Ekonomisi

Her ne kadar son yıllarda Avrupa’da genç nüfusunda büyük bir azalma görülse de teknolojik gelişmeler artık bu açığı çok da hissettirmemekte. Daha önceki genç nüfusu ve sömürüyle elde ettikleri ekonomik gelişmeleri günümüzde halen sürdüren Avrupa ülkelerinde üst düzey bir şekilde hayatın her alanında kullanılan teknolojik aletler nitelikli iş gücünün yerini doldurmakta. Daha önceki zamanlarda savaş için bile gerekliliği önem arz eden genç nüfus günümüz teknolojisine direnememiştir. Artık birey sayısının çokta bir önem taşımadığını söyleyebiliriz. Bir düğmeyle bir ülkeyi bile haritadan silecek kadar etkili olan silahların gelişimi bile eski zamanlarda koca bir ordunun yaratacağı yıkımın yanında devede kulak desek yeridir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.