Müteahhitlerin Yetki Belgeleri İptal Ediliyor!

Müteahhitlerin Yetki Belgeleri İptal Ediliyor!
Müteahhitlerin Yetki Belgeleri İptal Ediliyor!

7 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre çok sayıda yapı müteahhit şirketinin yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilecek. Kararda 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun bir şekilde görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen yapı müteahhitlerin yetki belgeleri numaraları, yine aynı 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin dokuzuncu fıkrasına bağlı olarak yazılı iptalin kaldırılması için İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararı ile işlem sürdürülebileceği açıklandı.

Müteahhitlerin Yetki Belgeleri Numarası Ne Anlama Gelir?

Müteahhitlerin Yetki Belgeleri Numarası Ne Anlama Gelir?
Müteahhitlerin Yetki Belgeleri Numarası Ne Anlama Gelir?

Yetki belge numarası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı müteahhitlerinin kayıtlarının ve şantiye şefleri ile yetkili olan ustalar hakkındaki yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Müteahhit Yetki Belge Numarasını, yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınması ve yine yapı müteahhitlerinin gösterdiği tüm faaliyetlerin takip edilebilmesine ilişkin olarak yapı ruhsat ve yapıyı kullanma izinleri için verilen belgenin ilgili yerine yazılacak olan numara olduğunu söylemektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

16.12.2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de Yapı Müteahhitleri ile Şantiye Şeflerinin Kayıtları ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. Maddesinde düzenlenmişti. Ayrıca yine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. Maddesinde 16.12.2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de bu kanuna göre yetki belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.