Metan Gazı Müjdesi! Türkiye Ekonomisi Canlanacak!

Petrol İşleri Genel Müdürü (PİGM) Ömer Koca, Türkiye'deki kömür madenlerinden metan gazı çıkarılabileceğini, eğer çıkarılırsa değerinin 130 milyar metreküp olduğunu açıkladı.

Metan Gazı Müjdesi! Türkiye Ekonomisi Canlanacak!

Petrol İşleri Genel Müdürü (PİGM) Ömer Koca, Türkiye’deki kömür madenlerinden metan gazı çıkarılabileceğini, eğer çıkarılırsa değerinin 130 milyar metreküp olduğunu açıkladı.

Petrol İşleri Genel Müdürü (PİGM) Ömer Koca, Türkiye’deki kömür madenlerinden metan gazi elde edebileceğinin müjdesini verdi. Eğer metan gazı elde edilirse potansiyelinin 130 milyar metreküp değerinde olduğunu söyleyen Ömer Koca, bunun Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Metan Gazının Değeri 37 Milyar Dolar!

Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını, metan gazının parasal karşılığının ise 37 milyar dolar değerinde olduğunu söyledi.

Türkiye Ekonomisi için Önemli!

22. Dünya Petrol Kongresi’nden konuşma yapan PİGM Ömer Koca, metan gazının öneminden, Türkiye’ye sağlayacağı katkılardan bahsetti.

Yönetmelik Düzenleniyor!

Kömür madenleri işletmelerindeki ticari ve güvenlik konuların düzenlemesi kapsamında bulunan kanuna yeni madde eklendiğini söyleyen PİGM Ömer Koca, yönetmeliğin bu maddeyi baza alınarak düzenlediğini bildirdi. Yönetmeliğin şuanda Sayıştay tarafından, sonraki aşamada ise Başbakanlık tarafından uygun görülmesi neticesinde uygulamalara geçileceğini söyledi.

Metan İşletme Ruhsatı Zorunlu Olacak!

Yönetmeliği devreye girmesi ile beraber maden işletme ruhsatı olan tüm şirketlerin aynı zamanda metan işletme ruhsatı da alması gerekecek.

Türkiye’nin mevcut durumdaki rezervinin 5,1 milyar metreküp olduğunun bilgisini aktaran PİGM Ömer Koca, bahsedilen potansiyelin gerçekleşmesi sonrasında kömürden meydana gelen metan gazının 130 milyar metreküplük bir rezervinin söz konusu olduğunu söyledi. Bunun gerçekleşmesi için büyük ve önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Ömer Koca, bunun Türkiye ekonomisine katkısının çok büyük olacağını, metan gazının parasal olarak karşılığının ise 37 milyar dolar değerinde olduğunun bilgisi aktardı.

5 Metreküp Metan Gazı Çıkarılması Koşulu!

Enerji şirketinin metan gazı ruhsatı alması için ilk aşamada talepte bulundukları kesimde maden işletme ruhsatlarını olması gerektiğini söyleyen Ömer Koca, talep edilen kesimden çıkarılan bir tonluk hacimdeki kömürden minimum 5 metreküp metan gazının çıkarılması koşulu getireceğini ifade etti.

Sanayi ve Evlerde Kullanılacak!

Metan gazının, madencilik sektöründe güvenli ve sağlıklı bir şekilde çıkarılması, faaliyetlerinin sürdürülmesi için ayrıştırma gerektiğini belirten Ömer Koca, ayrıştırma işlemleri yapıldıktan sonra meydana gelen gazın sanayilerde ve evlerde tüketimlerinin yapılabileceğini söyledi.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.