Kentsel Dönüşümde Tamamlanma Oranına Bakılacak!

Kentsel Dönüşümde Tamamlanma Oranına Bakılacak!

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 6306 sayılı kanunun yasasının uygulama yönetmeliğinde değişimler yapıldığını belirterek “Düzenleme ile müteahhidin yapı ruhsatı almadan ilkin maliyet bedelinin yüzde10’u kadar teminatı İdareye vermesi zorunlu hale getirildi. Gene müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı artık inşaatın ilerleme seviyesine nazaran ve İdarenin iznine nazaran yapılabilecek” dedi.

6306 sayılı kanunun yasasının uygulama yönetmeliğinde değişimler yapılmış oldu. 19 Ekim Cumartesi günü Resmi Gazete’de gösterilen yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Düzenleme ile müteahhidin yapı ruhsatı almadan ilkin maliyet bedelinin yüzde10’u kadar teminatı İdareye vermesi zorunlu hale getirildi. Gene müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı artık inşaatın ilerleme seviyesine nazaran ve İdarenin iznine nazaran yapılabilecek. Tamamlanma oranın yüzde 10’u altındaki oranda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin satışının yapılabilecek. Eğer müteahhit idareden inşaatın tamamlandığına dair yazı alırsa  yada yapı kullanma izin belgesi sunarsa payına düşen bağımsız birimlerin tamamını satabilecek” diye konuştu.

Fesh Hakkı Kullanılabilecek 

Düzenlemede hak sahiplerinin müteahhitle imzaladığı sözleşmeyi de fesh edebilecekleri şartların belirlendiğini belirten Özelmacıklı “Tüm malikler ile antak kalma sağlanması ve yapım işine engel hukuki bir gerekçe olmadan bir yıl içinde yapım işine başlanmaz ise yada yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve minimum altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede inşai faaliyete devam edilmiyorsa fesh hakkı kullanılabilecek. Fesih sonrasında, müracaat yapılırsa taşınmazların tapu kaydına şerh edilmiş olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa oranı karşılığı inşaat sözleşmeleri ilgili tapu müdürlüğünce terkin edilece, hatta müteahhit tarafınca hak sahiplerine meydana getirilen kira yardımı ödemeleri de hak sahiplerinden geri talep edilemeyecek” şeklinde konuştu.

Mağdurlar İçin Beklenen Düzenleme

Satışların önceki aylarda düşüş göstermesi, maliyetlerin artışı sebebi ile birçok kentsel dönüşüm alanında bina yıkımların gerçekleşip inşaatların başlatılmadığını, kira yardımlarının da süresinin çoktan dolduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Düzenleme ile mağduriyetlerinin önüne geçilebilecek. Bakanlık, yönetim yada TOKİ dışındaki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince gerçekleşen uygulamalar bu düzenlemeye doğal olarak olacak. Artık ruhsat veren İdare tüm bu süreçte işin takip edeni olacak. Ancak tüm etken maliklerin muvafakati halinde idareden izin yazısı aranmayacak ve müteahhit payına düşen bağımsız birimler için tamamlanma oranında üstünde bir oranda satışı talep edebilecek.”

Yıkılan Bina Sayısı 488 Bin

Özelmacıklı “Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina sayısı 488 bin 303 oldu. Riskli yapı tespiti meydana getirilen bağımsız birim sayısı ise 612 bin 569. Belediyeler imar kanununa aykırı olarak inşaa edilmiş olan ve kaçak katları olan yapılara öncelik vermeli. Kentsel dönüşüm finans çözümleri ile beraber banka ve sigorta kontrolleri ile sürdürülmeli” dedi.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.