İş Gücü Fazlalığının Avantajları

Gelişmiş Ülkelerdeki İş Gücü Krizi

İş gücü ve genç nüfus, birbirleriyle doğrudan ilişkisi bulunan kavramlar olsa da iş gücü kalıbının başına ‘nitelikli’ sözcüğü de eklendiğinde, bu ilişkinin gücü zayıflıyor. Genç nüfusu kalabalık ülkelerin, gelişmekte ya da az gelişmiş ülkeler olduğunu bildiren araştırmacılar, sanayi gibi iş kollarının istihdam açığının yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde, istihdam edilebilecek genç nüfusun bulunmadığını, bu yüzden gelişmiş ülkelerin, az gelişmiş ülkelerdeki, istihdam edip üretimde kullanabilecekleri genç nüfusu, göçe teşvik ettiklerini söylüyor.

En Büyük Sorun Nitelikli Olmamaları

Az gelişmiş ülkelerde genç nüfus yoğunluğu oldukça fazla olsa da nitelikli iş gücüne rastlamak oldukça zor. Bu ülkelerde okullaşma oranı oldukça düşük ve genç nüfus temel eğitime dahi zor ulaşıyor. Teknik ve mesleki eğitim veren eğitim kurumlarının sayısı, kalabalık iş gücünün tamamının eğitim almasına olanak tanıyacak kadar fazla değil.

Oysa en büyük yatırımlarını sanayi iş kolu üzerine yapan gelişmiş ülkelerin ihtiyaç duyduğu iş gücü nitelikli iş gücü. Bu durum, gelişmiş ülkelerin, nüfus planlaması konusunda yeni düzenlemelere gitmesine, genç nüfusun artması için kadınları doğuma teşvik etmesine neden oluyor. Genç nüfusun yani iş gücünün yoğun olması, sanayi iş kolunun hacminin küçük olduğu, az gelişmiş ülkelerken, iş gücüne ihtiyaç duyan ülkeler, sanayinin hacminin geniş olduğu gelişmiş ülkeler. Refah seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, iş gücünün yeterli olmaması, gelişmiş ülkeler için oldukça büyük bir problem.

Sanayiden Bilişime

20 sene önce, bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğunu, sanayi hacmine bakarak anlarken, yeni dünyada, gelişmişlik oranını sanayiyi inceleyerek tespit etmek her zaman doğru sonuçların bulunmasını sağlamıyor. Gelişmişlik oranını tespit etmek için yeni kriter bilişim teknolojileri. Sanayi ülke ekonomisi ve halk refahına dair fikir sahibi olunurken hala önemli bir belirleyici olsa da 20 sene içinde, gelişmişlik düzeyi tespitinde tek kriterin, bilişim teknolojileri olacağı öngörülüyor.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.