İnşatta, Son 2 Yıldır İlk Kez 2 Ay Üst Üste Hareketlilik Yaşandı…

İnşatta, Son 2 Yıldır İlk Kez 2 Ay Üst Üste Hareketlilik Yaşandı...

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişimleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2019 Ekim Ayı Raporu’nu deklare etti. Itimat Endeksi’nin en düşük endeks olması, kalıcı iyileşmenin hâlen gerçekleşmediğine işaret etmektedir. Bununla beraber geçen senenin aynı ayına kıyasla sektörde mühim bir canlanmanın söz mevzusu bulunduğunu gösteren Rapor, son 2 senelik inşaat faaliyetlerinde ilk kez iki ay üst üste devam eden bir hareketlilik yaşandığını ortaya koydu.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıklamış olduğu Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişimleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden kabul edilen ve bununla birlikte üretiminden sonrasında süratli bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün gelişme hızını ortaya koyan en mühim göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2019 Ekim Ayı Raporu’nu deklare etti. Eylül ayında başlamış olan hareketlilik ekim ayında da devam etti. Ancak, sektör oyuncularının inşaat sektörüne yönelik itimatı yükselmekle birlikte eşik değerin altında kalmaya devam etti. Beklenti Endeksi’nin eşiğin altında kalması ve aşağı yönlü hareketi, senenin son iki ayında inşaat sektörünün ne yönde hareket edeceğine ilişkin sual işareti doğurmaktadır. Itimat Endeksi’nin en düşük endeks olması, kalıcı iyileşmenin hâlen gerçekleşmediğine işaret etmektedir.

Hazır Beton Endeksi 2019 Ekim Ayı Raporu’na bakılırsa, tüm endeksler önceki senenin aynı dönemine bakılırsa artış sergiledi. Geçen senenin aynı ayına kıyasla geride bıraktığımız ekim ayında sektörde mühim bir canlanma söz mevzusudur. Son 2 senelik etkinlik incelendiğinde inşaat faaliyetlerinde ilk kez iki ay üst üste devam eden bir hareketlilik olduğu görülmektedir.

“Sektör oyuncularının inşaat sektörüne yönelik itimatı yükselmekle birlikte eşik değerin altında kalmaya devam etmektedir”

Hazır Beton Endeksi 2019 Ekim Ayı Raporu’nun neticelerini değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Sektör oyuncularının inşaat sektörüne yönelik itimatı yükselmekle birlikte eşik değerin altında kalmaya devam etmektedir. Son iki senelik inşaat faaliyetlerini incelediğimizde ilk kez iki ay üst üste devam eden bir hareketlilik yaşandığını görüyoruz.” dedi.

İnşaat sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yavuz Işık, “Bugüne kadar tecrübelerimiz bizlere göstermiştir ki inşaat sektöründeki hızlanma ve yavaşlama genel ekonomiye bakılırsa daha ilkin gerçekleşiyor. Sektörün, yurt içinde faizlerin düşük olduğu dönemlerden ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin yüksek seyrettiği dönemlerden oldukça verimli bir halde faydalandığını görüyoruz. Ancak, risk iştahının ve ekonomik güvenin zayıfladığı zamanlarda ise sektörün kırılganlaştığına tanık olduk. Daha tam olarak tesirleri yansımamış olmakla birlikte son gerçekleşen faiz indirimleri neticesinde eylül ayında konut satışlarında %15’lik bir artış meydana gelmiştir. Küresel ticarete ilişkin iyimserliğin artması, Türkiye’nin jeopolitik riskinin azalması, Merkez Bankamızın faiz indirimleri, kredi derecelendirme kurumlarının Türkiye’ye ilişkin beklentilerinin iyileşmesi, Türk lirasının kıymetini korumaya devam etmesi inşaat sektörü oyuncularının beklentilerini bir nebze karşılayacaktır.” dedi.

Hazır Beton Endeksi Hakkında

Söz mevzusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 9 sual sorulmuştur. Her bir endeksin kıymeti 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üstünde olması durumunda önceki aya ilişkin faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin pozitif yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır. Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile meydana gelen çalışmada 3 değişik endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin neticeleri, Hazır Beton Itimat Endeksi ile hazır beton sektöründe etkinlik gösteren teşebbüslerin, iktisat ve sektöre yönelik duydukları itimat seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında data edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği Hakkında

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası amacıyla standartlara uygun beton üretilmesi, tekniğine uygun beton uygulamalarının yaygınlaşması ve vatanımızda kaliteli, dayanıklı, yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. THBB, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete Sustainability Council) üyesi; Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Bölgesel Sistem Operatörü”dür. THBB’ye üye olacak şirketlerin tüm hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapması, THBB Kalite Güvence Sisteminin (KGS) devamlı habersiz denetimlerine doğal olarak olarak KGS Uygunluk Belgesi alması, uygun laboratuvar bulundurması, teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yasal ve etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.