İnşaat Sektöründeki Daralma Devam Ediyor, Sektör Hükûmetin Alacağı Tedbirleri Bekliyor!

İnşaat Sektöründeki Daralma Devam Ediyor, Sektör Hükûmetin Alacağı Tedbirleri Bekliyor!

İnşaat Sektöründeki Daralma Devam Ediyor, Sektör Hükûmetin Alacağı Tedbirleri Bekliyor…

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişimleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2019 Mayıs Ayı Raporu’nu deklare etti. Rapor’da tüm endekslerin eşik değerin altında olması; inşaat ve bağlantılı sektörlerin istenilen seviyelerden uzak bulunduğunu ortaya koydu. Faaliyete kıyasla beklenti ve itimat düzeylerinin daha düşük görünmesi, ilerleyen dönemlerde inşaat sektöründe canlanma olasılığını aşağı çekti.

Basın Bülteni, 20 Haziran 2019

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişimleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2019 Mayıs Ayı Raporu’nu deklare etti. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden önde gelen ve hem de üretiminden sonrasında süratli bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün gelişme hızını ortaya koyan en mühim göstergelerden biridir.

Hazır Beton Endeksi 2019 Mayıs Ayı Raporu’nda tüm endekslerin eşik değerin altında olması; inşaat ve bağlantılı sektörlerde istenilen seviyelerden uzak olunduğu ve hem de hareketlenme beklentisinin de oldukça zayıf bulunduğunu ortaya koydu. Mevsimselliğe bağlı artışların sınırı olan tesiri ile yükselen etkinlik düzeyi mayısta tekrardan aşağı yönlü oldu. Faaliyete kıyasla beklenti ve itimat düzeylerinin daha düşük görünmesi ilerleyen dönemlerde inşaat sektöründe canlanma olasılığını aşağı çekti.

Hazır Beton Endeksi 2019 Mayıs Ayı Raporu’na nazaran Faaliyet Endeksi geçen yıl ile neredeyse aynı iken öteki endeksler önceki senenin aynı dönemine nazaran düşüş sergiledi. Geçen senenin mayıs ayında görülen mühim düşüş sonrasında bu senenin mayıs ayında sektörün faaliyetleri ilerleme kaydetmedi. Geçen yıla kıyasla beklentinin gerilemiş olması, beton üreticilerinin ilerleyen dönemlerde inşaat sektörüne dışarıdan bir ivme kazandırılmadığı sürece içsel dinamikleri ile sektörün rayına giremeyeceğine inandıklarını gösterdi.

“50 bin kentsel dönüşüm projesi, başta hazır beton olmak suretiyle inşaat sektörü oyuncularının nefes alması için mühim bir fırsat olabilecektir”

Hazır Beton Endeksi 2019 Mayıs Ayı Raporu’nun neticelerini değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Tüm endekslerin eşik değerin altında olması; inşaat ve bağlantılı sektörlerin istenilen seviyelerden uzak bulunduğunu ortaya koydu.” dedi.

İnşaat sektörüne yönelik gelişimleri değerlendiren Yavuz Işık, “Senenin ilk çeyreğinde %10,9 benzer biçimde ciddi bir oranda daralan inşaat sektörü haricinde çift haneli daralan başka bir sektör bulunmamaktadır. En son küresel krizde çift haneli daralan inşaat sektörü son 3 çeyrektir artan bir hızla geriye gitmektedir. Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanımız tarafınca, kısa sürede açıklanması planlanan kentsel dönüşüme ilişkin fiil projesi kapsamında 50 bin kentsel dönüşüm projesi, başta hazır beton olmak suretiyle inşaat sektörü oyuncularının nefes alması için mühim bir fırsat olabilecektir. Doğru planlama ve kaynakların etkin dağılımına ilişkin alınacak tedbirler ile kentsel dönüşümde yeni bir hamle başlatılabilirken hem de inşaat sektöründeki daralma da frenlenebilecektir.” dedi.

Hazır Beton Endeksi Hakkında

Söz mevzusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 9 sual sorulmuştur. Her bir endeksin kıymeti 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üstünde olması durumunda önceki aya ilişkin faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin pozitif yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır. Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile meydana gelen çalışmada 3 değişik endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin neticeleri, Hazır Beton Itimat Endeksi ile hazır beton sektöründe etkinlik gösteren teşebbüslerin, iktisat ve sektöre yönelik duydukları itimat seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında informasyon edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği Hakkında

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası amacıyla standartlara uygun beton üretilmesi, tekniğine uygun beton uygulamalarının yaygınlaşması ve devletimizde kaliteli, dayanıklı, yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. THBB, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete Sustainability Council) üyesi; Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Bölgesel Sistem Operatörü”dür. THBB’ye üye olacak şirketlerin tüm hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapması, THBB Kalite Güvence Sisteminin (KGS) devamlı habersiz denetimlerine doğal olarak olarak KGS Uygunluk Belgesi alması, uygun laboratuvar bulundurması, teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yasal ve etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.