İnşaat 2. Çeyreği Gerileme ile Kapattı!

İnşaat 2. Çeyreği Gerileme ile Kapattı!

İnşaat 2. Çeyreği Gerileme ile Kapattı…

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişimleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2019 Haziran Ayı Raporu’nu deklare etti. Rapor’daki tüm endeks değerleri, inşaat sektöründe mevcut ve beklenen etkinlik düzeyinin kafi olmadığını ortaya koydu. Önceki senenin aynı dönemine nazaran her üç endeksin de düşüş sergilediğini ortaya koyan Rapor, sektörde bir canlanma emaresi bulunmadığına işaret etti.

Basın Bülteni, 11 Temmuz 2019

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıklamış olduğu Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörünün ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişimleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden önde gelen ve bununla beraber üretiminden sonrasında süratli bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün gelişme hızını ortaya koyan en mühim göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2019 Haziran Ayı Raporu’nu deklare etti. Hazır Beton Endeksi 2019 Haziran Ayı Raporu’nda tüm endeks değerleri, inşaat sektöründe mevcut ve beklenen etkinlik düzeyinin kafi olmadığını ortaya koydu. Nisan ayından bu yana endeksler aşağı yönlü seyretti. Ekonomiye itimat problemininin ötesinde inşaat sektörü özelindeki belirsizlik, beklenti düzeyini aşağı çekti.

Hazır Beton Endeksi 2019 Haziran Ayı Raporu’na nazaran, her üç endeks de önceki senenin aynı dönemine nazaran düşüş sergiledi. Bilhassa Güven Endeksi’ndeki görece yüksek düşüş, hem makro ekonomik gelişmeler hem de inşaat sektörünün hâlihazırda yaşamış olduğu darboğazın bir arada olmasından kaynaklandı. Rapor, sektörde bir canlanma işareti bulunmadığını ortaya koydu.

“Temmuz ayındaki ihtimaller içinde bir faiz indiriminin, konut kredisi benzer biçimde faiz haddine oldukca daha çok duyarlı olan kredi hacmini tetikleyecek seviyede olmasını beklemiyoruz”

Hazır Beton Endeksi 2019 Haziran Ayı Raporu’nun neticelerini değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Tüm endeks değerleri, inşaat sektöründe mevcut ve beklenen etkinlik düzeyinin kafi olmadığını ortaya koymaktadır. Her üç endeks de önceki senenin aynı dönemine nazaran düşüş sergilemiştir. Sektörde bir canlanma işareti bulunmamaktadır.” dedi.

Ekonomik gelişimleri değerlendiren Yavuz Işık, “Enflasyon rakamlarında bilhassa besin enflasyonu ile beraber görülen gerileme bununla beraber enflasyona endeksli konut kredilerinde bir hareketlilik ortaya çıkarabilecektir. Ancak, bunun kısa vadede inşaat sektörü üstünde mühim bir tesir yaratmasını beklemiyoruz. Temmuz ayındaki görüşmede Merkez Bankasının faiz indirme olasılığının, düşen enflasyon ile beraber artması, konut kredilerinin aslolan belirleyicisi olacaktır. Temmuz ayındaki ihtimaller içinde bir faiz indiriminin, konut kredisi benzer biçimde öteki kredi türlerine kıyasla faiz haddine oldukca daha çok duyarlı olan kredi hacmini tetikleyecek seviyede olmasını beklemiyoruz. İnşaat sektörü, önünü göremediği sürece Türkiye’nin büyümesine maalesef katkı sağlayamayacaktır.” dedi.

Hazır Beton Endeksi Hakkında

Söz mevzusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 9 sual sorulmuştur. Her bir endeksin kıymeti 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üstünde olması durumunda önceki aya ilişkin faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin pozitif yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır. Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile meydana gelen çalışmada 3 değişik endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin neticeleri, Hazır Beton Itimat Endeksi ile hazır beton sektöründe etkinlik gösteren teşebbüslerin, iktisat ve sektöre yönelik duydukları itimat seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında informasyon edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği Hakkında

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası amacıyla standartlara uygun beton üretilmesi, tekniğine uygun beton uygulamalarının yaygınlaşması ve devletimizde kaliteli, dayanıklı, yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. THBB, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete Sustainability Council) üyesi; Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Bölgesel Sistem Operatörü”dür. THBB’ye üye olacak şirketlerin tüm hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapması, THBB Kalite Güvence Sisteminin (KGS) devamlı habersiz denetimlerine doğal olarak olarak KGS Uygunluk Belgesi alması, uygun laboratuvar bulundurması, teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yasal ve etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.