2018 İnsani Geçim Ücreti Açıklandı! Karahan: Gelir Dağılımında Adaletsizlik Var!

2018 İnsani Geçim Ücreti Açıklandı! Karahan: Gelir Dağılımında Adaletsizlik Var!

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından bu yıla ilişkin İnsanı Geçim Ücreti araştırması yapıldı ve sonuçlar açıklandı. Yapılan araştırmada ise 12 bölge değerlendirildi.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından bu yıla ilişkin İnsanı Geçim Ücreti araştırması yapıldı ve sonuçlar açıklandı. Yapılan araştırmada ise 12 bölge değerlendirildi.

Ortalama bir büyüklükte olan ailenin geçinebileceği 2018 aylık asgari geçim ücreti esas alınarak, insani geçim ücreti İstanbul’da 2.385 TL olarak, Türkiye ortalamasında ise 1.857 TL olarak açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, 15 senedir insani geçim ücreti için araştırma yaptıklarını söyleyip, işverenlere seslendi. İşverenlerin çok daha duyarlı olmalarını söyleyen Karahan, aynı zamanda da çalışan insani ücretlerini insani geçim düzeyinde daha iyi hale getirmeleri için seslendi.

Karahan: Gelir Dağılımında Adaletsizlik Var!

Gelir dağılımında adaletsizlik olduğunu söyleyen Karahan, adaletsizliğin her geçen arttığını, krizlerden en fazla zarar görenin, bundan en fazla etkilenenlerin iş görenlerin olduğunu, herkesin emeğinin karşılığını alması gerektiğini söyledi. Karahan, temek hak ve hürriyetler kadar aynı zamanda da çalışanlar kapsamında onurlu ve iyi bir yaşam sürdürebilmek için emeklilerinin karşılığının alınmasının hak olduğunu söyledi.

Her sene yapmış oldukları araştırmaların iş gören tarafının harcamaları üzerinden gerçekleştirdiklerini, yani gerçek rakamları dikkate aldıklarını söyleyen Karahan, eğer bunu işletmeler uygularlarsa çok daha iyi bir yerlere geleceğimizi, refah seviyesinin yükseleceğini söyledi.

İnsani Geçim Ücreti Maliyeti Artırmaz!

İnsani geçim ücretinin işletmeler tarafından uygulanması sonucunda maliyet artışlarının olmayacağını söyleyen Karahan, bunun aksine bereketin ve verimliliğin artacağını söyledi.

Yapılan araştırma verileri sonucunda İstanbul’da yaşayan bir ailenin insani geçim ücretinin 2.385 TL olduğunu ifade eden Karahan, en düşük ücretin ise 1.650 TL olduğunu, ülke ortalamasında ise bu rakamın 1.857 TL olduğunu söyledi.

Görüşlerini Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here