Yeşil Sertifika Dönemi Başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevreyle dost binalara yeşil sertifika verilmesi konusunda yönetmelik taslağı hazırlandı.

Yeşil Sertifika Dönemi Başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevreyle dost binalara yeşil sertifika verilmesi konusunda  yönetmelik taslağı hazırlandı.

Sürdürülebilir Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmelik Taslağı ile ülkemiz genelinde çevreyle dost prensipleri ele alınarak yapılan binalara yeşil sertifika verilme yönünde kanunsal altyapılar meydana getirildi.

Oluşturulan taslakta, bina sahibi olan vatandaşların ya da yerleşim alanı mümessillerinin, söz konusu sertifika belgelerini başvurularını hazır duruma getirilen değerlendirme rehberine mutabık olarak  bağlı olmadan sürdürülebilirlik uzmanları ya da proje müelliflerine hazırlattığı dökümanlarla, Bakanlık tarafından yetki verilen belgelendirme kurumlarına yapması düşünülüyor.

Başvuruları değerlendirmeye alan belgelendirme kurumları, değerlendirme uzmanları tarafından düzenlenecek olan raporun sonucuna göre Yeşil Sertifika belgesini düzenlemeye alacak yahut başvurular red edilecek. Bahse konu sertifika belgesi almak istek ve talep doğrultusunda gerçekleşecek. Belgelendirmeye hal elde eden bina ve yerleşmelerin, Bakanlık tarafından belirlenen Yeşil Sertifika logosunun kullanılmasına müsaade edilecek.

Yeşil Sertifika Alt Kurulları Oluşturulacak

Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşkelere ilişkin sistemin oluşturulması ve işletilmesi doğrultusunda asıl ve temel esasların belirlenmesi ve oluşturulması için Bakanlık yapısında ilgili Sertifika Kurulları yani Yeşil Sertifika Komisyonlarının kurulması düşünülüyor.

Yeşil Sertifika Kurulu, yerleşkelerin ve binaların belgelendirmesi için gerekli kriterleri, başarı belirtilerini, bölgesel büyüklükler ve benzeri gibi ölçütleri içine alan değerlendirme rehberini hazır hale getirtecek. İlgili Sertifika Komisyonu ayrıca 5 yıl ve üzeri yıllarda olmayan zamanlarda bu kılavuza güncelleme yapamayacak.

Kurallara Uymayanlar Ceza!

Söz konusu durumlardan biri de kurallara uymayanlara ceza verilmesi. Bu ceza belgenin iptal olması. Yönetmeliğin ön çalışmasında belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyenler belirlendiği zaman belgelendirme kurumlarına yapılacak olan yaptırımlar da belirlendi.

Söz konusu durumda yapılması ve uygulanması gereken kuralları yerine getirmeyenler belirlenip, bu kurumların faaliyetleri kısıtlanacak. Kısıtlamalar Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Kısıtlama yapılmayan durumlarda ise askıya alınması söz konusu olacak. Uyum sağlanmayan kuralların durumlarına göre 20 ile 60 iş günü arasında değişen belge iptalleri söz konusu olacak. Yani 20 iş günün az olamayacak ya da 60 iş gününden fazla olamayacak.

Oluşturulan yönetmeliği taslağı ilgili olan kurumların görüş ve eleştirilerine de açık durumda bırakıldı. Taslağın son hali ilerleyen zamanlarda belli olacak. Söz konusu sertifikanın verilmesi ise yönetmeliği kesin olarak ilan edilmesi ile birlikte gerçekleşecek.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.