Yeni İmar Yönetmeliğine Göre Yoldan Kotlandırma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilecek?

Daha önce uygulamada olan yoldan kotlandırma işlemi, 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan Yeni İmar Yönetmeliği vasıtası ile revize edildi.

Daha önce uygulamada olan yoldan kotlandırma işlemi, 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan Yeni İmar Yönetmeliği vasıtası ile revize edildi.

Peki, yeniden düzenlenen bu Yeni İmar Yönetmeliği’ne göre yoldan kotlandırma işlemi nasıl gerçekleştirilecek?

Gerçekleştirilen bu Yeni İmar Yönetmeliği hükümleri önümüzdeki 1 Ekim tarihi itibari ile geçerli olup, o zamana kadar olan süre zarfı içerisinde ise uygulamalar eski yönetmeliğe göre gerçekleştirilecektir.

Bahsi geçen İmar Yönetmeliğine göre, binalar için parselin kot alınan yol cephesinin binanın köşeleri seviyesinde yer alan en yüksek tretuvar düzeyinden kot veriliyor. Tretuvar düzeyi ise kırmızı kota baz alınarak belirlenmiş olan yol düzeyinin 0.18 metre üstü olacak şekilde kabul ediliyor.

Kotlandırma işleminin gerçekleştirilebilmesi için, yol yapımının bitirilmiş olması ya da yol yapım projesinin kabul edilerek kırmızı kot çalışmasının gerçekleştirilmiş olması zorunlu kılıyor.

Henüz yapım aşaması tamamlanmamış olan yollarda kot isteği durumunda bordür / tretuvar üst düzeyi, konuyla alakalı olan idare tarafından ilk 10 iş günü içerisinde düzenlenecek olan proje baz alınarak belirleniyor.

Parselin kot almış olduğu yolun eğimi sebebiyle zemin kata ait taban kotunun kot alınan noktaya göre en çok 3,5 metre yükseldiği noktalarda binalarda aşama yapılması zorunlu tutulur. Her aşamanın kendi seviyesinde yer alan en az bordür kotundan beri yüksekliği en fazla 3,5 metre olması aynı şekilde zorunlu tutulur. Aşama oluşturma işlemi, kot aldığı noktaya göre olması gerekli saçak seviyesi göz önünde bulundurularak üst katlarda da gerçekleştirilir.

Aşama oluşturma işleminde her aşama, tüm cephe boyunca 4,5 metreden az olamaz. Son aşamanın 4,5 metreden az olması halinde ise daha önceki aşamanın seviyesi dikkate alınır. Bunun yanı sıra her aşamadaki bina yüksekliği imar yönetmeliğinde belirtilmiş olan saçak seviyesini aşamaz.

Yoldan Düşük Parseller İçin Arka Köşeler Önemli

Yoldan kotlandırma işlemi gerçekleştirilen binalarda yoldan düşük olan parsellerin arka köşelerinin en az yol kotundan 3,5 metrenin üzerinde kot farkı olması halinde bina derinliğince 5 ve 6’ıncı fıkralarda yer alan aşama oluşturma esaslarına göre aşama işlemi gerçekleştirilir.

İkili blok olacak parsellerde kotlandırma işlemi, iki parselin birleşme noktasında yer alan kaldırım üst kotundan gerçekleştirilir. Yüzde 20’nin üzerinde eğimi olan yollarda ise bitişik veya blok nizam yapılacak olan yerlerde bina cephelerinin tamamı 12. 00 metreden az olan ara parsellerde yer alan bina kotları, bina köşelerinin seviyesindeki en yüksek yol kotundan gerçekleştirilir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.