Yargıtay Tüm Kiracıları Alakadar Eden Emsal Bir Karar Verdi!

Yozgat Yerköy’de konutunu kiraya veren bir mülk sahibi, kiracı ile imzalamış olduğu sözleşmesinde kira bedelinin neye göre artırılacağı hakkında herhangi bir maddeye yer vermemişti.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, söz konusu olan bu durum karşısında, kira akdinde kira bedelini neye göre artırılacağına dair bir maddeye yer verilmemesinden ötürü, mülk sahibinin tek taraflı olarak Üretici Fiyat Endeksini (Yİ – ÜFE) esas alarak gerçekleştirmiş olduğu kira zammını ödemeyen kiracının tahliye edilemeyeceğin hükmetti.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde evini belli bir süre için kiralayan bir mülk sahibi, kiracısı ile gerçekleştirmiş olduğu kira akdinde, kira bedelinde neye göre zam yapılacağı hakkında ilgili bir maddeye yer vermedi.

Ancak geçen bir yılın ardından Üretici Fiyat Endeksine göre kira zammı uygulamayı talep eden mülk sahibi, kiracının bu zam oranını ödemeyi reddetmesi üzerine evi boşalması adına mahkemeye müracaat etti. Mülk sahibi, davalının kira bedelinde artışa gitmediğini, yıllık olarak ödenen farkın ödenmesi adına ihtarname iletildiğini, fakat buna rağmen kiracının bu farkı ödemeye yanaşmadığını iddia ederek, kiracının temerrütten ötürü tahliyesine karar verilmesini mahkemeden talep etti. Kiracı ise savunmasında, kira sözleşmesinde bunun ile alakalı olarak herhangi bir maddenin bulunmadığını, dolayısıyla davanın reddedilmesini talep etti.

Yargıtay Mahkemenin Kararını Bozdu

Yerköy Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından, kiracının tahliyesine karar verilirken, kiracı bu kararı temyiz etti. Bunun üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kiracıların yararına bir karar vererek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Söz konusu kararda, kira sözleşmesinin sonlandırılma nedenlerden birinin kiracının temerrüdü olduğu ve kira bedelini ödenmemesi ya da geç ödenmesi halinde sözleşmenin feshedilmesinin şeklinin ve şartlarının Türk Borçlar Kanunu’nda belirtildiği ifade edildi.

Bunun ile beraber sözleşmede kira artış oranına dair herhangi bir madde yer almamasını ve davacının ÜFE’ye göre artış yapılabileceğini ispat edememesi nedeniyle, sözleşmedeki 350 TL kira bedelinin kabulü gerektiği belirtildi. Hal böyle olunca, mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmesi gerekirken onaylandığı, yazılı biçimde karar verilmesinin doğru bulunmadığı ve bozulduğu da ifade edildi.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.