Veraset İlamı: Süre Geçerse Ne Olur?

Veraset İlamı Süresi Ne Kadar? Veraset İlamı Süresi Geçerse Ne Olur? Veraset İlamı ile ilgili tüm detaylar…

Veraset İlamı

Gayrimenkul ya da taşınır mal gibi mal varlığına sahip olan bir kişinin vefat etmesi halinde, bu mallar kalıtçılarına miras kalmaktadır. Vefat eden kişinin mirasçılarını gösteren ve mirasın kimler arasında hangi oranda pay edileceğini açıkça belirten resmi belgeye veraset ilamı adı verilmektedir.

Veraset ilamı eski sistemde yalnızca ilgili mahkemeden alınabilirken, hayata geçirilen son düzenlemenin ardından noterden de alınabilmektedir. Fakat noter aracılığı ile veraset ilamı çıkarabilmek için vefat eden kişi ile mirasçısının arasında soy bağının bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde mirasçının mahkeme yolu ile Mirasçılık Belgesi çıkartması gerekmektedir. Murisin vefatının ardından mirasçılar için bu belgenin alınabilmesi adına herhangi bir veraset ilamı süresi getirilmemekte, mirasçılar bu ilamı çıkarmasa dahi, mirası kabul etmiş sayılmaktadır.

Veraset İlamı Süresi Ne Kadar?

Veraset ilamı, vefat eden bir kimsenin mirasçılarını gösteren, noter ya da Sulh Hukuk Mahkemeleri aracılığı ile alınabilen resmi bir belgedir. Medeni Kanunu’nda Mirasçılık Belgesi olarak ifade edilen veraset ilamı, hangi mirasçıya ne kadar pay düştüğünü açıkça göstermektedir.

İlgili kanuna göre veraset ilamının çıkarılması için mirasçılara herhangi bir süre tanınmamıştır. Mirasçılar, murisin vefat etmesinin ardından herhangi bir zaman diliminde veraset ilamını çıkarabilmek için dilediği Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ya da notere müracaat edebilmektedir. Veraset ilamını çıkarmayan mirasçılar ise, mirası kabul etmiş sayılmaktadır.

Fakat mirasçılara muris tarafından herhangi bir taşınmaz malın miras olarak kalması durumunda, mirasçıların 3 ay içerisinde veraset ilamını çıkarması gerekmektedir. Bunun nedeni ise kendisine veraset ve intikal yolu ile taşınmaz mal kalan kişilerin vergi mükellefi olmasıdır. Dolayısıyla kendisine herhangi bir taşınmaz mal kalan mirasçıların ilk 3 ay içerisinde veraset ilamını çıkararak veraset ve intikal vergisi için emlak beyanında bulunması gerekmektedir.

Veraset İlamı Süresi Geçerse Ne Olur?

Kendisine konut, iş yeri gibi herhangi bir taşınmaz mal miras kalan mirasçının emlak beyanında bulunabilmesi için tanınan süre 3 ay kadardır. “Veraset ilamı süresi geçerse ne olur?” diye merak edenler için; bu gibi durumlarda vergi mükellefi olan vatandaşlar için vergi cezası uygulanmaktadır.

Veraset İlamı Verilmezse Cezası Var mı?

Veraset ilamı verilmezse cezası mevcut değildir. Fakat veraset ilamının çıkarılmaması ve dolayısıyla emlak beyanında bulunulmaması durumunda uygulanan bir ceza mevcuttur. Bu gibi durumlarda uygulanan veraset ilamı cezası ise, veraset ve intikal vergisi cezası olarak uygulanmaktadır.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.