Veraset İlamı Olmadan Bunları Yapamazsanız!

Veraset İlamı Alınmazsa Ne Olur? Veraset İlamı Alınmadan Neler Yapılır, Ne Yapılmaz? Tüm detaylar için…

Veraset ilamı, vefat eden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sahip olduğu gayrimenkul ya da taşınır gibi mal varlıklarının kime miras bırakılacağını gösteren resmi nitelikte bir belge olarak bilinmektedir. Noter ya da ilgili mahkemeler aracılığı ile alınan veraset ilamı, 4721 Sayılı Medeni Kanunu’nun 598’inci maddesinde Mirasçılık Belgesi olarak zikredilmektedir. Dolayısıyla halk arasında da Mirasçılık Belgesi olarak bilinen veraset ilamı, vefat eden murisin mirasçılarını göstermektedir.

Veraset ilamında vefat eden bireyin mirasının kimlerin pay hakkına sahip olduğu, kimlere ne oranda pay düştüğü açık bir şekilde belirtilmektedir. Dolayısıyla mirasçılar, murisin para, araba gibi taşınır ya da herhangi bir gayrimenkul gibi taşınmaz mal varlıkları ve alacakları adına veraset ilamında ifade edildiği oran nispetince mirasta hak sahibi olabilmektedir.

Veraset ilamını noter ya da mahkeme yolu ile çıkarabilmek mümkündür. Vefat eden kişi ile arasında soy bağı bulunan mirasçı ya da mirasçılar noter vasıtası ile kolayca veraset ilamını çıkarabilirken, bunun dışında olan mirasçılar Sulh Hukuk Mahkemelerine müracaat ederek veraset ilamını çıkarabilmektedir. Bunun ile beraber mirasçılara veraset ilamı ya da mirasçılık belgesine itiraz edebilme, reddi miras yapabilme hakkı da tanınmaktadır.

Veraset İlamı Alınmazsa Ne Olur?

Mirasçılık belgesi ile alakalı olarak mirasçıların merak ettiği konular arasında “Veraset ilamı alınmazsa ne olur?” sorusunun yanıtı yer almaktadır. Veraset ilamının alınması gibi bir zorunluluk bulunmamakla beraber, ilamın alınmaması halinde mirasçılar mirası kabul etmiş sayılmakta ve mirasçılar herhangi bir ceza ile karşılaşmamaktadır. Fakat buna karşın veraset ilamının alınmaması halinde direkt olarak bir ceza olmasa bile, veraset ve intikal vergisinden dolayı mirasçıların ilk 3 ay içerisinde emlak beyanında bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla 3 ay içerisinde mirasçılık belgesinin alınarak ilgili birime müracaat edilmesi gerekirken, aksi takdirde mirasçının veraset ve intikal vergisi cezası ile karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır.

Veraset İlamı Olmadan Bunları Yapamazsınız!

Veraset ilamı olmadan veraset ve intikal vergisi adına emlak beyanında bulunmak mümkün değildir. Bunun ile beraber Medeni Kanun’da yer alan ilgili maddeye göre, veraset ilamı olmadan reddi miras yapmak da mümkün kılınmamaktadır. Dolayısıyla bu gibi durumlar için veraset ilamının alınmış olması gerekmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.