Veraset İlamı Hemen Çıkar mı? Hangi Mahkemeden Çıkar?

Veraset İlamı Hemen Çıkar mı? Veraset İlamı Hangi Mahkemeden Çıkar? Veraset İlamı ile ilgili detaylar için…

Veraset ilamı, bireylerin mirasçı olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Vefat eden bireyin kalıtçısı olduğunu gösteren ve noter ya da mahkemeden alınan resmi belge olarak tanımlanan veraset ilamı, Mirasçılık Belgesi olarak da bilinmektedir. Medeni Kanun’da da mirasçılık belgesi olarak ifade edilen bu ilam, vefat eden bir kişinin gayrimenkul ya da taşınır mallarından meydana gelen mirasının kimler arasında pay edileceğini göstermektedir.

Veraset ilamı iki şekilde çıkarılabilmektedir. Bunlardan biri notere başvuru ile diğer ise mahkmeye başvuru iledir. Noterden veraset ilamı çıkarılabilmesi için başvuruda bulunan mirasçının vefat eden muris ile arasında soy bağının bulunması şartı aranmaktadır. Soy bağı olmayan mirasçılar ise mahkeme yolu ile veraset ilamı çıkarabilmektedir.

Veraset ilamı davası, mirasçılardan birinin ya da birkaçının ilgili mahkemeye müracaat etmesi ile açılmaktadır. Veraset ilamı davasının açılabilmesi için ise mirasçılardan birinin veraset ilamı dilekçesi ile murisin en son ikamet ettiği bölgedeki ya da Türkiye’nin herhangi bir noktasındaki Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunması gerekmektedir.

Veraset İlamı Hemen Çıkar mı?

Günümüzde pek çok mirasçının merak ettiği konulardan biri “Veraset ilamı hemen çıkar mı?” sorusunun cevabıdır. Veraset ilamı ancak noterden alındığı takdirde hemen çıkabilmektedir. Bunun için de ancak muris ile soy bağı olan mirasçının gerekli olan tüm belgeler ile beraber notere müracaat etmesi gerekli ücreti ödemiş olması gerekmektedir. Bunun dışında mahkeme yolu tercih edilen veraset ilamı hemen çıkarılmamaktadır. Bunun için öncelikle duruşma gününün verilmiş olması ve hakimin tanık dinlemeye gerek olmadan tek duruşmada davayı sonuçlandırması gerekmektedir. Ancak bu sayede veraset ilamı çıkarılabilmektedir.

Veraset İlamı Hangi Mahkemeden Çıkar?

Mirasçılık belgesi ile alakalı olarak pek çok mirasçının merak ettiği bir diğer konu ise “Veraset ilamı hangi mahkemeden çıkar?” sorusunun cevabıdır. Veraset ilamının mahkeme yolu ile çıkarılabilmesi için müracaat edilecek olan mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Mirasçılardan herhangi biri ya da birkaçı ülkenin her bölgesinde hizmet vermekte olan Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurabileceği gibi,  işlemlerin daha kolay ve çabuk bir şekilde halledilebilmesi için murisin en son ikamet ettiği yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurabilmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.