Veraset İlamı Dilekçesi Nereden Alınır? Nereye Verilir?

Veraset İlamı Dilekçesi Nereden Alınır? Veraset İlamı Dilekçesi Nereye Verilir? Dilekçe Nasıl Doldurulmalıdır? Detaylar…

Veraset ilamı, herhangi bir taşınır mal ya da gayrimenkule sahip olan bir Türk vatandaşının vefat etmesi halinde mal varlığının kimler arasında pay edileceğini gösteren resmi bir belgedir. Veraset İlamı, Mirasçılık Belgesi olarak da bilinirken, Medeni Kanunu’nun 598’inci Maddesi’nde bu şekilde zikredilmektedir. Veraset ilamının alınabilmesi için iki yol mevcut bulunmaktadır. Bunlardan biri noter, diğer ise herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Mirasçılardan biri ya da birkaçı notere müracaat ederek kolaylıkla veraset ilamı alabilmektedir. Fakat bunun için mirasçıların muris ile arasında soy bağı olması gerekmektedir. Bunun dışında ayrıca Sulh Hukuk Mahkemesi’nden de veraset ilamı alınabilmektedir. Bunun için mirasçının veraset ilamı dilekçesi hazırlayarak mahkemeye sunması ve bu şekilde dava açmış olması gerekmektedir.

Veraset İlamı Dilekçesi Nereden Alınır?

Veraset ilamı dilekçesi, mirasçıların mahkeme yolu ile mirasçılık belgesi alabilmesi için gerekli olan bir belgedir. Mirasçı ancak veraset ilamı dilekçesini hazırlayarak mahkemeye müracaat edebilmekte ve veraset ilamı çıkarabilmektedir.

Veraset ilamı dilekçesi mirasçının kendisi tarafından yazılmaktadır. Bu gibi durumlarda mirasçılar herhangi bir avukattan yardım alabilmekte ya da veraset ilamı dilekçe örneği bularak dilekçesini hazırlayabilmektedir.

Veraset İlamı Dilekçesi Nereye Verilir?

Veraset ilamı dilekçesi herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesine verilmektedir. Kişi, vefat eden murisin kalıtçısı olduğunu ispatlayabilmek için bu dilekçe ile beraber Sulh Hukuk Mahkemesine veraset ilamı başvurusunda bulunmakta ve mirasçılık belgesi çıkartmaktadır. Kişi, Türkiye’deki herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edebileceği gibi, işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde halledebilmek için murisin en son ikametinin olduğu bölgedeki Mahkemeye de müracaat edebilmektedir.

Öte yandan mirasçılık belgesini başka bir yoldan alabilmek de mümkündür. Bunun için mirasçının kendisinden istenen diğer belgeler ile beraber veraset ilamı dilekçesi notere sunması gerekmektedir.

Veraset İlamı Dilekçesini Nasıl Doldurmalısınız?

Veraset ilamı dilekçesi, mirasçıların mirasçılık belgesini noter ya da mahkemeden alabilmesi için gerekli olan bir belgedir. Dolayısıyla büyük öneme sahip olan veraset ilamı dilekçesinde öncelikle davacı, davalı, dava, olaylar, hukuki, sebepler, deliller ve talep gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir. Veraset ilamı çıkarmak isteyen mirasçı kendi sebeplerini belirterek hazırlamış olduğu bu dilekçeyi mahkemeye ya da notere sunarak ilamını alabilmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.