Veraset İlamı Davası Nasıl Açılır? Kimler Açabilir?

Veraset İlamı Davası Nasıl Açılır? Veraset İlamı Davasını Kimler Açabilir? Dava Masrafları Ne Kadar? Tüm detaylar için…

Veraset, vefat eden kişinin gayrimenkul ya da maddi mirasından hak sahibi olma, veraset ilamı ise mahkeme ya da noter aracılığı ile çıkarılan vefat edenin kalıtçısı, yani mirasçısı olduğunu ispatlayan resmi bir belge olarak tanımlanmaktadır. Veraset ilamı halk arasında Mirasçılık Belgesi olarak da bilinirken, bu kavram 4721 Sayılı Medeni Kanun’da yine Mirasçılık Belgesi olarak ifade edilmektedir. Mirasçılık belgesi çıkarabilmek için vefat eden kişinin kalıtçısının notere ya da mahkemeye veraset ilamı başvurusu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Noterden veraset ilamı çıkarabilmek için kişinin vefat eden ile arasında soy bağının olması zorunludur. Aksi takdirde veraset ilamı Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edilerek çıkarılmaktadır.

Veraset İlamı Davası Nasıl Açılır?

Veraset ilamının mahkeme yolu ile çıkarılması durumunda müracaat edilmesi gereken ilgili merci Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mirasçının herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesine başvurması mümkün olurken, en iyi hızlı sonucun alınabilmesi için murisin en son ikamet ettiği bölgedeki Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

Veraset ilamı davasının açılabilmesi için mirasçının bir dilekçe ile mahkemeye başvurması yeterli olmaktadır. Bu doğrultuda Sulh Hukuk Mahkemesi başvuruda bulunan mirasçıdan ilgili birimden alınmak üzere nüfus kaygı belgesini talep edecektir. Sonrasında ise açılan veraset ilamı davasında tanık dinlenmeye gerek görülmediği takdirde tek duruşma ile veraset ilamı çıkarılabilmektedir.

Veraset İlamı Davasını Kimler Açabilir?

Veraset ilamına yönelik dava, murisin herhangi bir mirasçısı tarafından açılabilmektedir. Murisin birden fazla mirasçısının olması durumunda dahi içlerinden birinin ya da birkaçının mahkemeye başvurması yeterli görülmektedir. Bu sayede veraset ilamı mahkeme görülmekte ve Sulh Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu karara göre veraset ilamı alınabilmektedir.

Veraset İlamı Dava Masrafları Ne Kadar?

Mirasçılık belgesinin mahkemeden alınması durumunda ödenmesi gereken veraset ilamı dava masrafları harç ve gider avansı olarak 150 TL civarında olduğu bilinmektedir. Davanın neticelenmesinin ardından mahkeme tarafından gider avansının kalan bölümü davacıya iade edilmektedir. Öte yandan gerek noterden, gerekse mahkemeden alınan veraset ilamının masrafları her sene değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin; 2018 yılı için belirlenen Sulh Hukuk Mahkemesi harç ücretleri 16,50 TL’dir. Celse harcı belli bir değer konusu olan davalarda binde 2,27, değeri olmayan davalarda ise 20,30 TL kadardır.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.