Veraset İlamı Çıkartmazsak Ne Olur?

Veraset İlamı Çıkartmazsak Ne Olur? Veraset İlamı Çıkartma Masrafları Ne Kadardır? Tüm detaylar için…

Veraset ilamı, bireylerin mahkeme kararı ya da noter tarafından verilen karar doğrultusunda mirasçı olduğunu ortaya koyan bir belge olma niteliğine sahiptir. Veraset ilamının tanımlamasına bakıldığında ise; bir kimsenin vefat etmesi durumunda, murisin yani vefat eden kişinin mirasçılarını ve gayrimenkul gibi herhangi bir mirasın üzerindeki haklarının kimlere ne oranda pay edileceğini ortaya koyan bir belgedir. Medeni kanunda veraset ilamını Mirasçılık Belgesi de denebilmektedir.

Veraset ilamının temin edilebilmesi için mirasçılardan herhangi birinin Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmesi gerekmektedir. Veraset ilamı başvurusunda bulunan mirasçı, bu doğrultuda yazmış olduğu veraset ilamı dilekçesini mahkemeye sunarak, bu ilamı alabilmektedir.

Veraset ilamında mirasçıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar mevcut bulunmaktadır. Veraset ilamını almasının ardından mirasçıların miras yolu ile elde etmiş olduğu mirasın taşınmaz mal olması halinde, bu mal varlığını ilgili birismlere bildirmesi, beyan etmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda mirasçıların emlak beyanı, veraset ilamı ve varislerin kimlik bilgileri ile beraber taşınmaz malın bağlı bulunduğu belediyelere müracaat etmesi ve beyanda bulunması gerekmektedir.

Veraset İlamı Çıkartmazsak Ne Olur?

Veraset ilamının çıkarılmasında herhangi bir hukuki süreç ya da zamanaşımı mevcut bulunmamaktadır. Dolayısıyla mirasçılar diledikleri vakitte veraset ilamını çıkarabilmektedir. “Veraset ilamı çıkarmazsak ne olur?” diye merak edip araştıranlar için; veraset ilamı çıkarmayan ve  mirastan haberi olmayan kişiler kendisine kalan mirası kabul etmiş olmakta ve direkt olarak bir ceza ile karşılaşmamaktadır.

Fakat vefat eden kişiden herhangi bir taşınmaz mal miras kalması halinde mirasçıların vefatın ilk 4 ayında veraset ve intikal vergisi adına emlak beyanında bulunması gerekmektedir. bu süre zarfı içerisinde veraset ilamı almayan mirasçılar vergi cezası ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Veraset İlamı Çıkartma Masrafı

Veraset ilamı masrafı her yıl yapılan düzenlemeler ile değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin; geçtiğimiz yıl için belirlenen veraset ilamı çıkarma masrafı 123 TL olarak alınmakta idi. Bu yıl, yani 2018 yılı için noterler adına belirlenen veraset ilamı masrafı ise 136 TL olarak uygulanmaktadır. 2 adet veraset ilamı almak isteyen kişilerin notere ödemesi gereken masraf ise 153 TL olarak belirlenmiştir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.