TOKİ Hakkı Devredilebilir Mi?

TOKİ Hakkı Devredilebilir Mi?

TOKİ 81 ilde uzun zamandan beri insanların ev hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam eden bir kurumdur. Tam zamanlı olarak çalışan TOKİ, özellikle modern konutların ortaya çıkarılarak gecekondu anlayışının bitmesi için çalışmaktadır. Öte yandan geliri düşük olan kişilerinde, memnun edici fiyatlar üzerinden ev sahibi olmasına neden olur. Vade oranlarıda kurum tarafından oldukça uzun olarak belirlendiğinden dolayı, bu alanda zorluk çekmeden ödemelerin tamamlanması mümkün bir duruma getirilmiştir.

TOKi Hakkı Devri Mümkün mü?

TOKi Hakkı Devri Mümkün mü?

TOKİ kurasının size çıkması durumunda, gerekli olan peşinat ödemesinin yapılmış olması gerekir. Eğer bu gerekliliğini yerine getirmezseniz bu hakkı kaybetmeniz söz konusu olur. Öte yandan bu tarz bir hakka sahip olan kişilerin TOKİ hakkı devredilebilir mi gibi düşünceleri çok fazla olmaktadır. TOKİ tarafından verilen bu hakkın sadece belirli kişilere belirli durumlarda devredildiğini belirtmek gerekir. Başvuruda bulunan kişinin aile fertlerine bu hakkın devredilmesi mümkün olur. Öte yandan başvuran kişi ödemeyi yapmaya başlamışsa ve bir süre sonra başvuran kişi vefat etmiş durumdaysa, bu durumda da kişinin çocuklarına evin kalacağını belirtmek gerekir. Yani her bakımdan sadece başvuruda bulunan kişinin çocuklarına bir devir söz konusu olacaktır.

TOKİ Tarafından Belirlenen Şartlar

TOKİ tarafından bu evleri satın alan kişiler için bazı şartlar belirlenmiş durumdadır. Bunlara uyulmaması halinde sözleşmede yer alan maddelerin uygulanması söz konusu olur. Kurum tarafından istenen şartlar ise, evi alan kişinin ödeme bitene kadar bu evde yaşamasıdır. Bunun haricinde eşi veya çocukları da evde yaşamaya devam edebilir. Bunun aksinin tespit edilmesi halinde ise, kişinin sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelecektir. Öte yandan alt gelire sahip olan kişilerin dikkat etmesi gereken başka konular daha vardır. Bunlar ise evin gelecekte ödeme yapmadan satılamayacağıdır. Ödemelerin tam olarak bitmesinden sonra, düşük gelirli olan kişiler bu evin satışını yapabilirler. Aksi halde bu amacın yerine getirilmesi mümkün değildir. Aynı zamanda sözleşmede belirtilen diğer konulardan biride gelir durumuyla alakalı olan konulardır. Zira devir işlemleri doğrudan gelirle ilgilidir. Sözleşmeye aykırı olan bir gelir durumunun tespit edilmesi halinde, kurum tarafından sözleşmenin feshi mümkün bir hale gelebilir. Alt ve orta gelire sahip olan kişilerin vermiş olduğu yanlış bilgilerde bu duruma yol açacak olan şeyler arasında bulunur. Bunlara dikkat eden kişilerin ise, herhangi bir sorun bulunmadığı takdirde TOKİ konutlarında bulunması herhangi bir engel içermez.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.