Tapuya Koyulan Şerhi Kaldırmak için Gerekli Olan Belgeler

Tapuya şerh koymak, bir taşınmaz mal sahibinin sahip olduğu mülkiyet hakkı üzerinde kısıtlama yapmak maksadı ile konulan ve uyarı özelliğine sahip olan bir uygulama olarak ifade edilmektedir. Yani buna göre tapu şerhi; taşınmaz mal sahibinin malını hak sahiplerinden koruyabilmek maksadı ile kendi hakları kapsamında gerçekleştirilen birtakım kısıtlamalar olarak bilinmektedir. Tapuya koyulan şerhi kaldırmak için de ayrıca vatandaşlara çeşitli yollar açılmaktadır. Bu gibi yolları kullanabilmek için de tapu harcı masrafının ödenmesi gerekmektedir.

Tapuya Koyulan Şerhi Kaldırmak için Gerekli Olan Belgeler

Tapuya koyulan şerh için belli bir süre mevcut bulunmaktadır. Normal şartlarda tapu şerhinin süresi 5 yıl olurken, 5 yılın sonunda tapuya koyulan şerhin herhangi bir hükmü kalmamaktadır. Fakat bunun dışında tapu şerhine itiraz etmek isteyen vatandaşlar adına itiraz edebilme hakkı da tanınmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtilene göre, hak sahibini yetkilerine kısıtlama getirecek şekilde tapu kütüklerine şerh konulmaması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda tapuya koyulan şerhi kaldırmak için taraflardan biri ilgili mahkemelere müracaat ederek dava açabilmektedir.

Öte yandan tapu şerhi kaldırmak adına gerekli olan belgeler ile müracaat eden kişinin ayrıca başvuru esnasında şerh talebinin de yer aldığı bir dilekçe sunması gerekmektedir.

Tapu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Tapu şerhi kaldırmak için kişinin belirlenen süre zarfı içerisinde ödemesi gereken belli bir ücret mevcut bulunmaktadır. Tapu harcı mevzuuna giren işlemler ile alakalı olarak tescil ve şerhlerin terkini için 19,20 TL ödeme yapılması gerekmekte, bazı sözleşmelerde ise sözleşmede yazılı bedel üzerinden, bedeli olmayanlarda ise emlak vergisi değeri üzerinden binde 6,83 civarında masraf ödenmesi gerekmektedir.

Bunun ile beraber tapu şerhi kaldırmak için şerh işlemi talebinde bulunan kişilerin tümünün kaldırma işlemi için de onay vermesi gerekmektedir. Ancak herkesin onayı alınarak tapu şerhi kaldırılabilmektedir.

Tapuya Şerhi Neden Konulur?

Herhangi bir taşınmaz mala tapu şerhi konulması için çeşitli nedenler olabilmektedir. Örneğin; satın alınan bir evin tapusunu devralan kişi, satıcısına borcunun tamamını ödemediğinde, satıcı tarafından alım – satım gibi her türlü hakkının kısıtlanması adına ve borcunu tahsil edebilmeyi garanti etmek adına tapuya şerh koydurabilmektedir. Bu gibi durumlarda tapuya şerh konulduğu zaman, satıcı taşınmaz malın sahibi konumuna gelmekte ve devralan kişi de eskisi gibi mülkiyet hakkını elde edememektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.