Tapuda Şerh Varsa Satış Yapılabilir mi?

Tapuya şerh koyulması ile alakalı temel esaslara, Tapu Sicil Tüzüğü dahilinde sırası ile 54 – 55 – 56 ve 57’inci maddeler ile açıklık getirilmektedir. Bu durumda tapu şerhi; taşınmaz mal sahibinin mülkiyet hakkını muhafaza edebilmek maksadı ile  kendi hakları doğrultusunda uygulanan bazı kısıtlamalar olarak bilinmektedir. Tapua koyulan şerhin süresi 5 yıl kadar devam ederken, 5 yılın sonunda şerhin herhangi bir hükmü kalmamaktadır. Bunun ile beraber kişinin tapudaki şerhi kaldırabilmek için mahkemeye müracaat edebilmesi de mümkündür. Fakat bunun için şerh kaldırma ücretlerini ödemesi gerekmektedir.

Tapuda Şerh Varsa Satış Yapılabilir mi?

Tapuya koyulan şerhin asıl amacı, herhangi bir alıcısı gibi üçüncü bir şahsı uyarmaktır. Tapuya koyulan şerh için bir süre belirlenmekte olup, bu süre 5 yıl boyunca devam etmektedir. 5 senenin dolması ile beraber şerh hükmü de ortadan kalkarken, tapuya şerh konulabilmesi için mülk sahibi tarafından evrakların tam bir şekilde toparlanması ile beraber Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu gibi durumlarda vatandaşların en merak ettiği konular arasında “tapuda şerh varsa satış yapılabilir mi?” sorusu yer almaktadır. Şerhi bir taşınmazın satılıp satılmaması, tapuya koyulan şerhin türüne, amacına ve bunun gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; aile şerhi gibi durumlarda taşınmaz malın satışı mümkün olmamaktadır.

Tapuda Satılamaz Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Çeşitli nedenlerden dolayı mülkiyet hakkının korunması maksadı ile tapuya satılamaz şerhi koyulabilmektedir. İhtiyati tedbir olarak nitelendirilen satılamaz şerhi sayesinde, mülk sahibi taşınmaz malını bir başkasına devredememektedir. Tapuda satılamaz şerhi kaldırma için şerhi koyan kişilerin tümünün onay vermesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 683’üncü maddesine göre malik için uygulamaya konulan yetkileri kısıtlayıcı biçimde tapuya şerh konulması durumunda, taraflardan biri şerhi kaldırmak adına mahkemeye müracaat edebilmektedir.

Tapuda Şerh Ne Kadar Geçerli? Şerh Kaldırma Ücretleri

Normal şartlarda tapuya koyulan bir şerhin süresi 5 yıl kadardır. Fakat 5 yılın dolmasını beklemek istemeyen taşınmaz mal sahipleri için itiraz yolu da mevcut bulunmaktadır. Bunun için taşınmaz mal sahibinin tapu şerh kaldırma ücretlerini ödeyerek, gerekli dilekçe ile mahkemeye müracaat etmesi gerekmektedir. Bu sayede yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde tapuya koyulan şerhi kaldırabilmek mümkündür.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.