Tapu Tahsis Belgesi Tapuya Çevrilir mi? Satış Yapılır mı?

Tapu tahsis belgesi, gecekondu ya da bu gibi yapılarda yaşamını sürdüren ve tapusu olmayan vatandaşlara özel olarak tahsis edilen bir belgedir. İl özel idareleri, belediyeler, hazine ya da vakıflara ait olan araziler üzerinde yer alan gecekondular adına verilen ve bu yapıların sahiplerinin haklarını korumayı amaçlayan belgeye tapu tahsis belgesi adı verilmektedir. Bu gibi yapılarda yaşamını sürdüren vatandaşların almış olduğu bu belgeler, genellikle vatandaşların “tapu tahsis belgesi tapuya çevrilir mi?” diye merak etmesine ve konu ile alakalı araştırmalarda bulunmasına neden olmaktadır.

Tapu Tahsis Belgesi Tapuya Çevrilir mi?

Tapu tahsis belgesini tapuya çevirebilmek için gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelere müracaat edilmesi gerekmektedir. 6306 Sayılı yasa gereğince kendisine tapu tahsis belgesi verilen gecekondu sahiplerinin taşımakta olduğu bazı şartlar konusunda bu belgeyi tapuya çevirebilmek hakkı tanınmış olmasına rağmen, bazı belediyeler duruma itiraz ederek tapu vermeyebilmektedir. Bu gibi durumlarda tapu tahsis belgesine sahip olan vatandaşlar belediyelere karşı dava açabilmekte ve sahip olduğu hak doğrultusunda tapusunu alabilmektedir.

Tapu Tahsis Belgesi ile Satış Yapılabilir mi?

Tapu tahsis belgesi ile alakalı olarak merak edilen konulardan bir diğer ile bu belge ile satış yapılıp yapılmayacağıdır. Tapu tahsis belgesi ile satış ancak satış vaadi sözleşmesi yapılarak gerçekleştirilebilmektedir. Fakat bu şekilde gerçekleştirilen tapu tahsis belgesi ile satış, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi anlamına gelmemektedir. Satış vaadi sözleşmesi gerçekleştirilen gayrimenkulün tapuda kaydı mevcut bulunduğu takdirde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi geçerli olmakta, aksi takdirde bu durum zilyetlik hakkının devri vaadi olarak geçerli kılınmaktadır.

Tapu Tahsis Belgesi Geçerlilik Süresi

Genellikle kaçak gecekondu gibi yapı sahiplerine verilen tapu tahsis belgesi için uygulanan bir geçerlilik süresi mevcut bulunmaktadır. Bu süre ile alakalı olarak 6306 Sayılı yasa büyük önem arz ederken, bu yasanın geçici maddesine göre başvuruların 2 yıl içerisinde tamamlanmış olmasına bakılmaktadır. Fakat bu yasa 2015 yılında yürürlükten kaldırılmış ve konuya ilişkin mevcut bulunan bir yasa doğrultusunda belirlenen bu tapu tahsis belgesi geçerlilik süresi, 2981 Sayılı yasa kapsamında 3 yıl olarak belirlenmiştir. Tapu tahsis belgesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlar, bu süreçten sonra belgelerini tapuya çevirememektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.