Tapu Tahsis Belgesi Başvuru ve İptali Nasıl Yapılır?

Tapu tahsis belgesi, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 4.12.1996 tarihli ve 1996 / 14 – 763 – 864 Sayılı kararında bildirildiği üzere bir mülkiyet belgesi olmamakla beraber, sadece fiili kullanımı gösteren ve yapı sahibine hak tanıyan bir zilyetlik belgesi olarak tanımlanmaktadır. Genellikle dar gelirli ve gecekondu gibi yapılarda yaşamını sürdüren ailelerin haklarını korumak maksadı ile verilen tapu tahsis belgesi, daha sonrasında tapuya çevrilebilmektedir. Tapu tahsis belgesi başvurusu ilgili birimlere yapılırken, bu birimler gerekli şartların yerinde olması halinde vatandaşlara tapu tahsis belgesi vermektedir.

Tapu Tahsis Belgesi Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Tapu tahsis belgesi, imar planı hazırlanacak olan gecekondu alanlarında, devlete at bir arazi üzerinde olması halinde vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesi maksadı ile verilmektedir. Tapu senedi olarak kullanılamayan bu belge ön tapu belgesi olarak kabul edilirken, bu belgeyi alabilmek için vatandaşların İl Özel İdarelerine ya da ilgili belediyelere bizzat tapu tahsis belgesi başvurusu işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Fakat bu belgenin temin edilebilmesi için gecekondu sahiplerinde aranan bazı belli başlı şartlar mevcut bulunmaktadır.

Tapu Tahsis Belgesi için Şartlar

Tapu tahsis belgesi için şartlar; hukuki açıdan geçerliliği devam eden bir tapu tahsis belgesinin mevcut bulunması, ilgilisine tapu tahsis belgesi kapsamında başka bir yerden tahsis gerçekleştirilmemiş olması, tahsis edilen yerin kamu hizmetine ayrılmamış ve imar planı dahilinde konut alanında kalmış olmasıdır. Bunun ile beraber tahsise konu olan arsanın bedelinin ödenmiş olması, ödenmemiş olması halinde gayrimenkulün dava tarihindeki rayiç değerinin uzmanlarca belirlenerek hüküm öncesi mahkeme veznesine ya da tahsis edilecek tevdi mahalline depo edilmiş olması ve bunun gibi şartlar da tapu tahsis belgesi için şartlar olarak sıralandırılmaktadır.

Tapu Tahsis Belgesi İptali Nasıl Yapılır?

Gecekondu gibi yapıların sahiplerine verilen bu belge için bir geçerlilik süresi mevcut bulunmakta olup, bu süre 3 yıl kadardır. 3 yıl sonrasında tapu tahsis belgesi iptali gerçekleştirilmektedir. Bunun ile beraber tapu tahsis belgesi verilebilmesi için aranan şartlardan herhangi birinin, belge verildikten sonra yerinde olmadığı ya da bozulduğu tespit edildiğinde de tapu tahsis belgesi iptali gerçekleştirilmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.