Tapu Şerh Harcı Kaldırma Masrafları ve Hesaplama

Tapu Şerh Harcı Kaldırma
Tapu Şerh Harcı Kaldırma

Tapu şerhi, gayrimenkul sahibinin aktarım, yani temlik hakkını sınırlandırabilmek, yasaklayabilmek ya da kişisel haklarının güçlendirilmesi ile alakalı olarak tapu kütüğünde yer alan özel bölümlere işlenmiş olan, kişileri uyarıcı özelliğe sahip bildirilerdir. Gayrimenkul satın almak isteyen kimseleri uyarıcı niteliğinde olan tapu şerhi, 5 yıl süre ile geçerli olmaktadır. 5 yılın sonunda herhangi bir hükmü kalmazken, yenilenmesi gerekmektedir. Tapuya konulan bu şerhi kaldırabilmek de mümkün kılınmaktadır. Bunun için ise gerekli tapu şerh harcı kaldırma masraflarının ödenmesi ve ilgili makamlara müracaat edilmesi gerekmektedir.

Tapu Şerh Harcı Kaldırma Masrafları Ne Kadar?

Taşınmaz mal sahibinin haklarını kısıtlamak maksadı ile şerh koyabilmek için kişilerin Tapu Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Başvuru esnasında gerekli olan belgeler ile beraber talep dilekçesini sunan kişinin ayrıca şerh konulabilmesi için tapu harcı ödemesi de yapması gerekiyor. Tapu şerhi bu şekilde konulmaktadır.

Tapu şerhini kaldırmak için de taşınmaz mal sahibinin ilgili mahkemelere başvuruda bulunması gerekmektedir. Nasıl ki tapuya şerh konulabilmesi için tapu harcı ödenmesi gerekiyorsa, bu gibi durumlarda tapu şerh harcı kaldırma masrafları da mevcut bulunmaktadır. Bu masrafları ödeyen kişi, tapu şerhini kaldırabilmektedir.

Tapuya Koyulan Şerh Kaldırmak için Gerekli Olan Belgeler

Tapuya koyulan şerhi kaldırmak için gerekli olan belgeler, şerhin konulma nedenine göre değişiklik gösterebilmektedir. Fakat hemen hemen her tapu şerhi kaldırma işlemi için talepte bulunulan bir dilekçeye ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli dilekçe ile ilgili mahkemeye başvuruda bulunan kişinin bu başvurusu incelemeye alınmakta ve gerekli süreçlerin ardından verilecek olan hükme göre tapu şerhi kaldırılmaktadır.

Tapu Şerh Harcı Hesaplama

Tapu şerh harcı hesaplama işlemi, genellikle kişilerin taşınmaz mal üzerinde sahibinin hakkını kısıtlayabilmesi adına şerh konulma işlemleri durumunda gereklidir. Tapu şerh harcı hesaplama işleminin ardından ne kadar harç ödemesi gerektiğini öğrenen kişiler, gerekli ücreti ödeyerek şerh koydurabilmektedir.

Bunun ile beraber tapu şerhi kaldırmak için de ödenmesi gereken belli bir harç ücreti mevcut bulunmaktadır. Bu gibi durumlar için de gerekli olan tapu şerh harcı hesaplama işlemi sayesinde, taşınmaz mal sahipleri masraflarını ödeyerek gerekli işlemleri başlatabilmektedir.

Öte yandan tapu şerh harcı aile konutu için konulan şerhlerde ödenmezken, diğer şerh işlemleri için ödenmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.