Tapu Rayiç Bedeli Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?

Tapu Rayiç Bedeli Nedir? Rayiç Bedeli Nereden Alınır? Nasıl Temin Edilir? Tapu Rayiç Bedeli ve tüm detayları…

Tapu rayiç bedeli, bir taşınmaz malın alım – satım işlemlerinde atış bedeli olarak bilinmektedir. Tapu rayiç bedelleri güncel piyasa koşulları doğrultusunda belirlenirken, bu bedellerin oluşmasındaki temel faktörler arasında arz – talep dengeleri, taşınmaz malın yer aldığı muhit, mahalle, ilçe, manzara, ulaşım ve sokak gibi faktörler yer almaktadır.

Herhangi bir semtte yer alan konutun tapu rayiç bedeli hesaplama işlemi gerçekleştirilirken, konutun yer aldığı konum en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. Konutun şehrin göbeğinde ya da merkez dışında yer alıyor olması rayiç bedelin belirlenmesinde büyük ölçüde önem arz etmektedir. Konutun konumuna ilaveten tapu rayiç bedeli hesaplama işleminde eğitim merkezleri, merkezi lokasyon, alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri, hastaneler, okullar, dükkanlar, önemli konut projeleri, sosyo – ekonomik durum gibi etkenler de esas alınmaktadır.

Tapu Rayiç Bedeli Nedir?

Herhangi bir taşınmaz mal satın alacak olan vatandaşlar “tapu rayiç bedeli nedir?” sorusunun cevabını merak etmektedir. Tapu rayiç bedeli, herhangi bir taşınmaz malın Pazar değeri, yani mülkün bugünkü koşullarda alım – satım değeri olarak tanımlanmaktadır. Rayiç bedelin belirlenmesinde piyasanın o günkü koşulları etkili olmaktadır. Yani o günkü piyasa koşulları göz önünde bulundurularak bir konutun alım – satım bedelinin belirlenmesinin karşılığı tapu rayiç bedeli olarak ifade edilmektedir.

Tapu Rayiç Bedeli Nereden Alınır?

Tapu rayiç bedeli hesaplanarak elde edilmektedir. Tapu rayiç bedelinin bu yöntemle alınabilmesi için de öncelikle satışa konu olan taşınmaz malın etrafındaki evlerin ya da diğer gayrimenkullerin en az 3’ünün bedel ve büyüklüklerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Üç taşınmazın büyüklüklerinin toplamı, toplam büyüklüklerine bölünerek o semtte metrekare başına düşen ortalama bir fiyat öğrenilebilmektedir.

Tapu Rayiç Bedeli Nasıl Alınır?

Tapu rayiç bedeli masrafını öğrenebilmek için öncelikle semtte metrekare birim fiyatını öğrenmek gerekmektedir. Bu işlemin ardından esas tapu rayiç bedeli masrafının ortaya çıkması için de metrekare birim fiyatı ile konutun metrekaresinin çarpılması gerekmektedir. Bu sayede evin gerçek değerine yakın bir değer elde edilebilmektedir. Bu bedelin belirlenmesi için atılması gereken diğer adım ise ortama bir bedel elde edilen konutun diğer konutlar ile arasındaki farkları saptamak ve buna göre değerlendirmektir. Bu sayede tapu rayiç bedeli masrafı ortaya çıkmış olacaktır.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.