Tapu İptal Davası Ücretleri

Tapu İptal Davası Ücretleri, Dava Avukatlık Ücreti, İptal Davası Vekalet Ücreti ve diğer detaylar için yazımızı okuyabilirsiniz.

Tapu İptal Davası Ücretleri

Tapu iptal davası, gerçekteki hak sahipliğini ortaya çıkarmayan bir tapunun gerçek hak sahibi adına düzenlenmesi maksadı ile açılan bir dava türüdür. Tapu iptali davası sayesinde, yolsuzlukla, usulsüzlükle ya da hukuka aykırı olarak hazırlanan ve kişinin ayni haklarına zarar veren tapunun iptal edilmesi adına açılan bu dava sayesinde, gerçek hak sahibi, sahip olduğu mülkiyet haklarını elde edebilmektedir. Bu gibi davaların açılabilmesi adına vatandaşların tapu iptal davası ücreti ödemesi gerekmektedir.

Tapu İptal Davası Ücretleri

Tapu iptal ve tescil davalarında, vatandaşlar tarafından ödenmesi gereken bazı masraflar mevcut bulunmaktadır. Vekalet, avukatlık ve tapu iptali davası masrafı gibi bazı masrafları ödemekle yükümlü olan davası, ancak bu gibi tapu tescil ücretlerini ödeyerek dava açabilmektedir.

Genellikle bu gibi davalarda vatandaşların profesyonel bir yardım alması gerekirken, bu gibi durumlar için avukat masrafları ortaya çıkmaktadır. Bunun ile beraber tapu iptal ve tescil davası için belli bir miktarda harç ödemesi yapılması gerekmekte. Ayrıca bu davada belli bir avukat ile çalışabilmek için vekalet verilmesi gerekmektedir. Vekalet işlemlerinden de vatandaşlardan belli masraflar talep edilmektedir.

Tapu İptal Davası Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Tapu iptal davası ücreti olarak nitelendirilen avukatlık ücretleri, genellikle barolara ya da avukatlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin; İstanbul Barosu’nda konu ile alakalı olarak atanan avukatlar adına tapu iptal davası avukatlık ücreti olarak 7.300 TL talep edilmektedir.

Özel avukatlarla anlaşma sağlandığında, bu ücret duruma göre artabileceği gibi azalabilecektir. Öte yandan farklı şehirlerdeki barolar da, bünyesindeki avukatları için çeşitli ücretler talep edebilmektedir.

Tapu İptal Davası Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Tapu iptal ve tescil davası, tapunun devri esnasında ya da sonrasında haksızlığa uğrayarak maddi zarar görüldüğü düşünülen herhangi bir durum için açılabilmektedir. Vatandaşlar bu gibi davalar için bir avukatla anlaşarak profesyonel bir destek alırken, bu desteği alabilmek için de tapu iptal davası vekalet ücreti ödemek durumundadır. Üstelik bu gibi davalarda genellikle davaya konu olan taşınmaz malın keşif neticesinde belirlenen değeri üzerinden nisbi bir vekalet ücretine hükmedilmekte ve bu şekilde tahsil edilmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.