Tapu İptal Davası Hangi Durumlarda, Ne Zaman Açılır? Ne Kadar Sürer?

Tapu İptal Davası Hangi Durumlarda Açılır? Tapu İptal Davası Ne Zaman Açılır? Dava İşlemleri Ne Kadar Sürer? Detaylar için…

Herhangi bir mülkün miras ya da ticari anlaşmalar ile el değiştirmesi neticesinde devri gerçekleştirilen tapunun ilgili kurumlar tarafından tescil edilmesi gerekmektedir. Bu tescil, mülkü devralan kişinin mülkün asıl sahibi olduğunu ortaya koysa dahi, herhangi bir anlaşmazlık durumunda tescil işlemine yönelik olarak tapu iptal davası açılabilmektedir. Belli bir miktardaki tapu iptal davası ücreti karşılığında açılan bu davalar, tapunun devir işlemleri esnasında ya da sonrasında haksızlığa uğradığının düşünülmesi halinde açılabilmektedir. Öte yandan bu davaya sebep olarak devir teslim sürecinde gerçekleştirilen hatalar, vekalet görevinin kötüye kullanılması, tescilin sonradan değiştirilmesi ve miras adaletsizliği olarak sıralanabilmektedir.

Tapu İptal Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Tapu iptal davası harcı ödenerek açılan bu davalar, genellikle tapu devir işlemlerinde her iki taraftan birinin haksızlığa uğrayarak maddi açıdan kayıp yaşadığını düşünmesi ve iddia etmesi, tapu devri işlemleri esnasında hesaplamada hataların yapıldığı düşünülmesi, vekalet sahibi olan vekilin, bu hakkını kötü amaçları için kullanmış olması, tapu tescilinin daha sonrasında değiştirildiğinin anlaşılması ve miras yolu ile gerçekleştirilen tapu devir işlemlerinde adaletsiz davranıldığının düşünülmesi halinde açılabilmektedir.

Tapu İptal Davası Ne Zaman Açılır?

Tapu iptal davası, ancak gerekli nedenlerin ortaya çıktığı zamanlarda açılabilmektedir. Öte yandan tapu iptali davası, bütün taşınmazların davalarında olduğu üzere, taşınmazın bağlı bulunduğu bölgede açılmaktadır. Bu davayı açmak isteyen bir vatandaşın tapu iptali davası cevap dilekçesi yazması ve ilgili birimlere müracaat ile açılmaktadır. Bu dilekçede taşınmaz mala ait olan bilgilerin, arazideki durumun ve olayın gerçekleştirilen işlemdeki hukuka aykırılığın açık bir dille ifade edilmesi gerekmektedir. Vatandaşlar bunun için piyasada mevcut bulunan tapu iptal davası dilekçe örneğinden faydalanabilmektedir.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer?

tapu iptal ve tescil davası, mahkemenin yoğunluğuna göre sürerken, 731 gün boyunca devam etmesi öngörülmektedir. Tapu iptal davası zamanaşımı hak düşürücü gibi durumlar için herhangi bir süre tahsis edilmeyip, tapu iptali ve tescil davası mülkiyet hakkında dayanması ve tapudaki yanlışlık tapu kaydına olan güven zedelemesi sebebi ile herhangi bir zaman aşımına tabi tutulmamaktadır. Taraflardan biri tapu iptali ve tescil davasını dilediği zaman açabilme hakkında sahiptir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.