Tapu Değeri Nereden Öğrenilir?

Bir gayrimenkulün tapu değeri belirleneceği zaman genellikle o taşınmazın hangi semtte olduğuna, bağlı olduğu ilçesine, mahallesine, sokağına, sahip olduğu manzaraya, yer aldığı konumuna ve ulaşım koşulları gibi unsurlarına bakılır.

Bir gayrimenkulün tapu değeri belirleneceği zaman genellikle o taşınmazın hangi semtte olduğuna, bağlı olduğu ilçesine, mahallesine, sokağına, sahip olduğu manzaraya, yer aldığı konumuna ve ulaşım koşulları gibi unsurlarına bakılır.

Ayrıca gayrimenkulün rayiç bedelini etkileyen başka bir takım unsurlarda mevcut bulunuyor. Bu unsurların içerisinde eğlence merkezleri, lokasyonu, önemli konut projeleri, eğitim merkezleri, dükkânlar, alışveriş merkezleri ve o bölgede yaşayan ailelerin sosyal ve ekonomik durumları yer alıyor. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen tapu değeri belirleme işlemine ise ekspertiz raporu adı veriliyor.

Bir gayrimenkulün tapu değeri, yukarıda belirtilmiş olan bu ve bunun gibi birçok unsurdan etkilenebiliyor. Söz konusu olan konutun şehrin dışında ya da merkezinde yer alması da, tapu değerinin belirlenmesinde en önce bakılan ve hatta rayiç bedelini etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Eksperler Tarafından Ekspertiz Raporu Hazırlanır

Gayrimenkul için tapu değeri bedel araştırması yapılırken, gayrimenkulün hangi türde olduğuna bakılarak, ona göre mal müdürlükleri ya da defterdarlığa yönlendiriliyor ve bu iki kurumun gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından tapunun değeri belirleniyor. Bu konu ile görevlendirilmiş olan gayrimenkul değerleme uzmanlarına ise eksper ismi veriliyor. Bu iki kurumun belirlemiş olduğu tapu değeri doğrultusunda, gayrimenkul üzerinde alım – satım işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Peki, satın alınan gayrimenkulün ya da sahibi olunan gayrimenkulün tapu değeri nereden öğreniliyor?

Söz konusu olan konutun rayiç bedelini belgesi yani ekspertiz raporunu öğrenebilmek için, gayrimenkulün bağlı olduğu ilgili belediyelere başvuruda bulunmak yeterli oluyor. Tapu değerini öğrenebilmek için ilgili belediyelere gidildiğinde, taşınmazın bağlı olduğu parsel ve adadan ya da ismine ve soy ismine göre emlak beyanlarından kontrol edilerek yer aldığı sokak – mahalle ve cadde bilgileri ile o yıla ait rayiç bedeli ve arsanın birim değerini öğrenebilmek mümkün oluyor.

Ayrıca daha önceden belirlenmiş olan tapu değeri bilgilerinin, ilgili belediyeye gidilmesine gerek kalmadan, telefon ile aranarak da öğrenebilmesi mümkün oluyor.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.