Tapu Çevirme İşlemleri ve Ücreti

Tapu çevirme, diğer bir deyişle tapu cins değişikliği, tapu ile alakalı olarak gerçekleştirilen tüm değişiklikler olarak ifade edilmektedir. Detaylar için...

Tapu Çevirme İşlemleri ve Ücreti

Tapu çevirme, diğer bir deyişle tapu cins değişikliği, tapu ile alakalı olarak gerçekleştirilen tüm değişiklikler olarak ifade edilmektedir. Tapu kadastroda gerçekleştirilen bu işlemde örneğin; çevirmeye konu olan tapunun konuttan iş yeri haline dönüştürülmesi ya da hisseli tapudan tek sahipli tapuya dönüştürme gibi işlemler olarak tanımlanabilmektedir. Peki Tapu Çevirme Yapılır mı? Yapılırsa Nasıl Yapılır? Tüm Detaylar!

Tapu Çevirme Yapılır mı?

Tapu parsel sahiplerinin ya da ilgililerinin en çok merak ettiği konulardan biri de “Tapu çevirme yapılır mı?” sorusunun cevabıdır. Tapu parsel ya da genel olarak tapu ile alakalı çeşitli değişiklikleri gerçekleştirebilmek mümkündür. Pek çok nedenden ötürü taşınmaz malın tapu senedi üzerinden değişiklikler yapılması icap edebilmektedir. Bu gibi durumlarda tapu sahipleri ya da ilgilileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerine müracaat ederek, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra tapuda çevirme işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Tapuda çevirme işlemi genellikle;

  • Hisseli olan bir tapunun tek sahibi olan bir tapuya çevrilmesi,
  • İş yeri tapusundan konut tapusuna,
  • Arsa, arazi tapusundan bağ, bahçe tapusuna ya da bu ve bunun gibi işlemlerin tam tersi yönde işlem yapılması ile gerçekleştirilmektedir.

Tapu Çevirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapu çevirme işlemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilmektedir. Örneğin; hisseli bir tapunun tek sahipli bir tapuya çevrilmesi için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu aşamada ilk olarak yapılması gereken şey;

  • Tapu kaydının dikkatli bir şekilde incelenmesi
  • Taşınmaz malın imarında bir problem olup olmadığının ruhsatlı mı ruhsatsız mı yapıldığının araştırılması gerekmektedir.

Belediyeden ayrışma işlemine onay alındığı ve tüm hissedarların da onayının olduğu takdirde bu işlem gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi adına tapu hizmet bedeli olarak ifade edilen tapu harcının da ödenmiş olması gerekmektedir.

Tapu Çevirme Ücreti

Tapu çevirme ücreti, genellikle taşınmaz malın durumuna ve gerçekleştirilecek olan işleme göre belirlenerek alınmaktadır. Tapuda cins değişikliği masrafı olarak da bilinen bu işlemin ücreti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerine ödenirken, bu ücretin ödenmemesi halinde tapuda herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Bu ücretlere bir örnek gösterilecek olursa; yapılı olan bir tapunun yapısız olarak çevrilmesi için 2018 yılında ödenmesi gereken ücret her parsel için 72 TL olarak uygulanmaktadır.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.