Tapu Çapı Nedir? (İmar Çapı) Nasıl ve Nereden Alınır?

Tapu Çapı Nedir? Tapu Çapı Nasıl ve Nereden Alınır? Gibi soruların cevapları için tüm detaylar Gayrimenkuleks.com'da!

Tapu Çapı Nedir?
Tapu Çapı Nedir?

Tapu, bir gayrimenkulün yüzölçümünü, yer aldığı konumu, mahallesini, ada parsel pafta numarasını ve sahibini gösteren belgeye verilen addır. Tapu ile ilgisi bulunan pek çok vatandaş, tapu ile alakalı olarak “Tapu çapı nedir?” sorusuna yanıt aramaktadır.

Tapu çapı; arsa çapı, imar çağı, kadastro çapı gibi terimlerin tümüne verilen addır. Vatandaşlar bir taşınmaz mal üzerinde inşaata başlamadan önce imar çapı belgesi almak ya da imar planıyla düzenleme alanlarında yer alan parsellerin çap hazırlanarak kadastro çapı belgesi alınması gerekmektedir.

Tapu Çapı Nedir?

  • Tapu çapı; bir taşınmaz mal üzerinden gerçekleştirilecek olan çeşitli işlemler doğrultusunda kullanılan arsa çapı, kadastro çapı, imar çapı gibi terimlerin bütünüdür.
  • Arsa çapı; arsanın kadastro haritasından çıkarılmış ölçekli örneğine verilen addır. Arsa çapının belgesinin üzerinde komşu parsel numaraları, ölçeği, kuzey işareti ve ada – parsel numaralarına yer verilmektedir.
  • İmar çapı; herhangi bir arsanın imar planı göz önünde bulundurularak hazırlanan, konumunu, şeklini ve yapılış esaslarını belli etmek maksadı ile düzenlenen belgeye verilen addır.
  • Kadastro çapı ya da kadastro ayırma çapı ise; imar planı doğrultusunda belirlenen düzenleme alanında yer alan parsellerin çap ölçüsü alınarak düzenlenmesi işlemine verilen addır.

Tapu Çapı Nasıl Alınır?

Tapu çapı kapsamında gerçekleştirilecek olan imar çapı, arsa çapı ya da kadastro ayırma çapı, her biri için belirlenen yöntemlere göre alınmaktadır. Örneğin; imar çapı alabilmek için imar çapının bağlı bulunulan belediyenin İmar ve Şehircilik Birimi’ne bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kadastro çapını alabilmek için de yine ilgili belediyelere müracaat edilmesi gerekmektedir. Kadastro ayırma çapı için belediyenin onayına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tapu Çapı Nereden Alınır?

Tapu ile alakalı olarak herhangi bir çap belgesi almak isteyen kişinin bizzat taşınmaz malın bağlı bulunduğu il ay da ilçe Belediyesine müracaat etmesi gerekmektedir. Ancak belediyelerden alınan tapu çapı belgesini alabilmek için kişinin iyi bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için imar çapı hesaplama işlemi gerçekleştirilirken, inşa edilecek olan yapının kimlik belgesi olarak kabul edilen tapu çapında, parsel üzerindeki yapının diğer yapılara kıyasla konumu, taban alt yüksekliği, komşuluğu, taban alanı ve bunun gibi çeşitli bilgilere yer verilmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.