Takyidat Nedir? Tapuda Takyidata Nasıl Bakılır?

Takyidat belgesi, herhangi bir taşınmaz malın üzerinde 3’üncü şahısların lehine konulan ve taşınmazın üzerindeki mülkiyet hakkına çeşitli şekillerde bir sınırlama koyan ön alım, intifa, haciz, irtifak, şufa türünden hakların belirtildiği belgeye verilen ad olarak tanımlanmaktadır. Tapu sicil kütüğünde, taşınmazın tapu senedi üzerinde şerh, beyan ya da irtifak haklarının mevcut bulunması halinde, kişinin o taşınmazı kullanmasına müsaade edilmemektedir. Dolayısıyla taşınmazın satın alma işlemlerini gerçekleştirmeden önce takyidat belgesinin talep edilmesi gerekmektedir. Peki Takyidat Nedir?

Takyidat Nedir?

Günümüzde pek çok gayrimenkul sahibi ya da gayrimenkul satın almayı düşünen vatandaş tarafından “takyidat nedir?” sorusunun cevabı merak edilmektedir. Takyidat belgesi, bir gayrimenkulü satın almadan önce görülmesi gereken ve gayrimenkulün üzerinde 3’üncü şahıslar adına konulmuş olan mülkiyet hakkındaki sınırlamaları gösteren bir belgedir. Takyidat şerhine, ancak malik ya da gayrimenkulü satın alacak olan kişilerin kanuni vekilleri tarafından erişim sağlanabilmektedir. Takyidat şerhinin 3’üncü şahıslara verilmesi yasak olurken, kanun açısında tapu ile alakalı bulunmayan kimseler bu bilgilere erişim sağlayamamaktadır.

Tapuda Takyidata Nasıl Bakılır?

Tapu Müdürlüklerinde takyidata bakılabilmesi için öncelikle anlaşmalı bankalara tapu takyidat belgesi harcı ödenmesi gerekmektedir. İlgili bankalar ise Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi bankalardır. Bazı takyidat harcını yalnızca ATM cihazları aracılığı ise tahsil ederken, bazı bankalar ise yalnızca gişeler üzerinden tahsil etmektedir. Takyidat harcını yatıranlar Tapunun bağlı bulunduğu tapu müdürlüklerine müracaat ederek, taşınmaz malın üzerinde mevcut bulunan haciz, ipotek ya da şerhi öğrenebilmektedir.

Takyidat belgesinde, tapunun üzerindeki hakları kısıtlayan ya da taşınmazın maddi değerini etkileyebilecek olan takyidatlar ise; satış vaadi sözleşmesi şerhi, konkordato şerhi, iflas şerhi, aile konutu şerhi, intifa hakkı vb.

Tapu Takyidat Belgesini Kimler Alabilir?

Takyidat belgesi, tapuda talep edilenlere bildirilebilmektedir. Bir taşınmaz malın üzerinde takyidatın mevcut olması halinde, bu durum ancak tapu dairesinde yer alan tapu kütüğüne bakılarak öğrenilebilmektedir. Tapu dairesine “Tapu Kaydı Örneği” başvurusunda bulunan kişiler, ilgili bankalara belli oranlarda harç ödeyerek bu bilgi ve belgeyi tapu dairesinden alabilmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.