SGK’nın Satacağı Gayrimenkuller İçin Yeni Yönetmelik Yayımlandı!

SGK tarafından satılacak olan emlak ve gayrimenkullerin satışına ilişkin yeni bir yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

SGK tarafından satışa konu olan emlak ve gayrimenkuller ile alakalı olarak yeni bir yönetmelik yayımlandı. Bu sabah Resmi Gazete’de yayımlanan bu yeni yönetmelikte, SGK tarafından satılacak olan gayrimenkullerin satışına yönelik düzenlemeler dikkat çekti.

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SGK) satışa çıkaracağı taşınmaz mal ve gayrimenkuller ile alakalı yeni yönetmelik bu sabah itibari ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme ile taşınmaz malların satışında ödeme alternatifleri arasına taksitli satış da ekledi.

Taksitli Satış Yapılabilecek

18 Kasım Cumartesi, yani bu sabah itibari ile 30244 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGK taşınmazlarına yönelik yeni düzenlemeye göre taksitli satış yapılabilecek. Bununla alakalı olarak eklenen maddede taşınmazı satın alan kişinin talep etmesi halinde satış bedelinin yüzde 25’i peşin, yüzde 75’i taksitli olarak ödenebilecek. Eğer ki satış bedeli 50 milyon TL’nin altında ise 3’er aylık dönemlerde 8 eşit taksit ve yıllık faiz uygulanması şartıyla 24 ay vade yapılabilecek. Eğer satış bedeli 50 Milyon TL’nin üzerinde ise yine 3’er aylık dönem şeklinde 20 eşit taksit olarak ve yıllık yasal faiz uygulanmak şartı ile 60 ay vade yapılabilecek.

Mevcut Kiracı, Kira Kontratını Devredebilecek

Yine bu yönetmeliğin 28’inci maddesi 3’üncü fıkrasına da ekleme yapıldı. Yapılan bu eklemeye göre, ilgili kanunun geçici 41’inci maddesinde bahsi geçen satın alınan gayrimenkulde bulunan kiracı, kira kontratını devredebilecek ve devralan kişinin de asgari orta büyüklükte bir işletme olması ve devraldığı işletmeyi devam ettirerek istihdam sağlaması ve kurumlardan gerekli ruhsatları alması şart kılınacak. Devralınan gayrimenkulün yeni kira bedeli ise, her sene, kendisinden önceki yıla yönelik olarak 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun tekrar eden 298’inci maddesi gereğince tespit ve ilan edilen değerleme oranının yükseltilmesi şartıyla, SPK lisanslı değerleme uzmanları tarafından rayiç bedele göre belirlenecek.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.